Bến Tre

Xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục lành mạnh

Cập nhật: 10:47 | 02/01/2020
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre Lê Ngọc Bữu cho biết, thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục trong việc tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện.
xay dung van hoa hoc duong va moi truong giao duc lanh manh
Ảnh minh họa

Cụ thể, các trường học, cơ sở giáo dục trong tỉnh xây dựng trường học dân chủ, an toàn, lành mạnh, thân thiện; tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục phòng, chống bạo lực học đường trong chương trình và hoạt động giáo dục của nhà trường; đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm, xây dựng các chuyên đề về giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng tránh xâm hại; đề cao sự gương mẫu của thầy, cô giáo để mỗi thành viên trong nhà trường đều trở thành những người thân thiện, thuyết phục.

Ngành Giáo dục tỉnh tổ chức ký cam kết phối hợp giữa gia đình người học với cơ sở giáo dục về quản lý, giáo dục con em; ký cam kết giữa thủ trưởng đơn vị với giáo viên, nhân viên và giáo viên chủ nhiệm với học sinh về việc không để xảy ra bạo lực học đường theo từng năm học. Đồng thời, các cơ sở giáo dục thường xuyên thông tin hai chiều với cha mẹ học sinh về tình hình học tập, rèn luyện, các dấu hiệu bất thường và thống nhất biện pháp giáo dục; hỗ trợ, cung cấp cho cha mẹ học sinh những kiến thức, kỹ năng trong việc đồng hành, giáo dục con em tiến bộ.

Các trường học, cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể tại địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa bạo lực học đường, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh trước và trong các cơ sở giáo dục… Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre, các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện khá tốt việc xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục lành mạnh. Đến nay, 100% các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã ban hành bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.

Các trường học, cơ sở giáo dục thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích. Song song đó, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa, hoạt động xã hội, từ thiện được tổ chức phù hợp với độ tuổi, đặc điểm tâm lý, sinh lý của người học. Nhà trường thường xuyên trao đổi thông tin với gia đình người học và cộng đồng trong việc đảm bảo an toàn tính mạng, thân thể, nhân phẩm,danh dự và bí mật đời sống riêng tư của người học. Đến nay, 95% các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh có cung cấp số điện thoại đường dây nóng của trường.

Bên cạnh đó, các trường học, cơ sở giáo dục còn giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại người học; phòng, chống bạo lực học đường và thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học. Đến nay, 100% các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương trong việc đảm bảo an ninh, an toàn trường học và phòng, chống bạo lực học đường.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...