Vụ Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa bổ nhiệm nhân sự không đúng quy định: Sở Nội vụ tiếp tục xin gia hạn thời gian giải quyết vụ việc

Cập nhật: 16:40 | 09/09/2019
Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục xin gia hạn thời gian giải quyết vụ việc (thanh tra việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý) đến ngày 13/9/2019.

Theo xác minh của phóng viên, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã có dự thảo kết luận Thanh tra việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý. Ngày 23/7/2019, tại Sở Tư pháp, Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo kết luận, tiếp thu ý kiến các bên liên quan, làm cơ sở cho việc ban hành kết luận chính thức.

Tuy nhiên, tại hội nghị này đã phát sinh nhiều ý kiến trái chiều về tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý. Do đó, Sở Nội vụ Thanh Hóa thống nhất làm văn bản xin ý kiến Bộ Tư pháp.

Ngày 2/8/2019, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã có Công văn số 1426/SNV-TT gửi Bộ Tư pháp để xin ý kiến về tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý.

vu giam doc so tu phap thanh hoa bo nhiem nhan su khong dung quy dinh so noi vu tiep tuc xin gia han thoi gian giai quyet vu viec
Công văn số 1426/SNV-TT ngày 2/8/2019 của Sở Nội vụ Thanh Hóa

Nội dung Công văn số 1426/SNV-TT nêu rõ: “Ngày 05/01/2019, Cục Trợ giúp pháp lý có Công văn số 142/CTGPL- CS&QLNV gửi Sở Tư pháp Thanh Hóa hướng dẫn về tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, nội dung nêu: “..việc thực hiện các hành vi quản lý nhà nước về công tác trợ giúp pháp lý đều liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp như phổ biến giáo dục pháp luật về trợ giúp pháp lý; xây dựng và thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về trợ giúp pháp lý; công tác thống kê thi đua khen thưởng về trợ giúp pháp lý... các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thống kê, thi đua - khen thưởng, xử lý vi phạm hành chính... thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp cũng có quy định nhiệm vụ của Sở Tư pháp trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý”.

Tuy nhiên, theo ý kiến trên của Cục Trợ giúp pháp lý, Sở Nội vụ Thanh Hóa “vẫn chưa đủ cơ sở để kết luận ông Nguyễn Xuân Hạnh có đủ chuyên môn, nghiệp vụ để bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý”.

Vì vậy, để có cơ sở kết luận nội dung vụ việc, Sở Nội vụ Thanh Hóa đề nghị: “Bộ Tư pháp cho ý kiến về thời gian làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác văn phòng Sở của ông Nguyễn Xuân Hạnh có đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý hay không?”.

vu giam doc so tu phap thanh hoa bo nhiem nhan su khong dung quy dinh so noi vu tiep tuc xin gia han thoi gian giai quyet vu viec
Công văn số 3261/BTP-TGPL ngày 26/8/2019 của Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp)

Sau gần một tháng chờ đợi, ngày 26/8/2019, Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) có Công văn số 3261/BTP-TGPL trả lời Sở Nội vụ Thanh Hóa về tiêu chuẩn bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý.

Tại công văn số 3261/BTP-TGPL, Cục Trợ giúp pháp lý khẳng định, đơn vị này đã có Công văn số 142/CTGPL-CS&QLNV ngày 05/4/2019 gửi Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa trao đổi về nội dung này.

Đồng thời, cũng tại Công văn số 3261/BTP-TGPL, Cục Trợ giúp pháp lý cho biết: “Theo quy định của pháp luật, Sở Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương (các hoạt động, hành vi quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý của ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định trong Luật Trợ giúp pháp lý, các văn bản hướng dẫn thi hành, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, Luật Tố chức chính quyền địa phương và các văn bản có liên quan, cơ bản gồm các nội dung như: công tác xây dựng pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, trong đó có pháp luật trợ giúp pháp lý; phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó có pháp luật về trợ giúp pháp lý; quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, thực hiện chế độ, chính sách, đối với đội ngũ cán bộ tư pháp, trong đó có người thực hiện trợ giúp pháp lý; báo cáo, thống kê, trong đó có lĩnh vực trợ giúp pháp lý; thực hiện thanh tra, kiếm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng, kỷ luật và xử lý vi phạm hành chính, trong đó có trợ giúp pháp lý...). Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức thực hiện trên cơ sở quy định chức năng, nhiệm vụ hay giao việc cho các tổ chức hành chính thuộc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, quy định của tỉnh và thực tiễn tổ chức hoạt động của Sở Tư pháp. Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa cần cung cấp thông tin cho Sở Nội vụ về việc đã giao các nội dung thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý cho các đơn vị thuộc Sở thực hiện để xác định thời gian làm công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý của công chức”.

vu giam doc so tu phap thanh hoa bo nhiem nhan su khong dung quy dinh so noi vu tiep tuc xin gia han thoi gian giai quyet vu viec
Công văn số 142/CTGPL-CS&QLNV ngày 5/4/2019 của Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp)

Qua nghiên cứu 2 công văn (Công văn số 3261/BTP-TGPL và Công văn số 142/CTGPL-CS&QLNV) cho thấy, về cơ bản nội dung của hai công văn này gần như giống nhau. Trong khi đó, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã khẳng định, nội dung Công văn số 142/CTGPL-CS&QLNV chưa đủ cơ sở để kết luận ông Nguyễn Xuân Hạnh có đủ chuyên môn, nghiệp vụ để bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý.

Vấn đề mà Sở Nội vụ Thanh Hóa cần Bộ Tư pháp cho ý kiến ở đây là, “thời gian làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác văn phòng Sở của ông Nguyễn Xuân Hạnh có đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý hay không?”. Về nội dung trên, Cục Trợ giúp pháp lý không trả lời được hoặc trả lời rất chung chung, có dấu hiệu “lạc đề”.

Trong một diễn biến có liên quan, sau khi nhận được công văn của Cục Trợ giúp pháp lý, Đoàn Thanh tra của Sở Nội vụ tiếp tục tổ chức buổi làm việc với Sở Tư pháp để làm rõ một số nội dung trong công văn, đồng thời xin Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa cho gia hạn thời gian giải quyết vụ việc đến ngày 13/9/2019.

Trong trường hợp này, Sở Nội vụ Thanh Hóa sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật hay căn cứ vào công văn trả lời của Cục Trợ giúp pháp lý để ban hành kết luận thanh tra việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Thanh Hóa?

Báo điện tử Tầm nhìn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...