Vụ Giám đốc sở Tư pháp Thanh Hóa bổ nhiệm nhân sự không đúng quy định: Chưa được bổ nhiệm vẫn làm Giám đốc trung tâm?

Cập nhật: 15:33 | 31/07/2019
Mặc dù chưa được bổ nhiệm nhưng ông Nguyễn Xuân Hạnh vẫn giữ chức Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Thanh Hóa.

Sau nhiều bài báo phản ánh về việc Giám đốc sở Tư pháp Thanh Hóa bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Thanh Hóa không đúng quy định, vừa qua, Báo điện tử Tầm nhìn tiếp tục nhận được thông tin cho rằng, ngay chính trong nội dung Quyết định số 99/QĐ-STP ngày 23/4/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa về việc điều động ông Nguyễn Xuân Hạnh cũng “có vấn đề”. Qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan, Báo điện tử Tầm nhìn nhận thấy, thông tin trên hoàn toàn có cơ sở.

Theo đó, ngày 23/4/2019, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 99/QĐ-STP về việc điều động ông Nguyễn Xuân Hạnh, Chánh Văn phòng đến nhận công tác tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước giữ chức danh Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

vu giam doc so tu phap thanh hoa bo nhiem nhan su khong dung quy dinh chua duoc bo nhiem van lam giam doc trung tam
Quyết định số 99/QĐ-STP của Giám đốc Sở Tư pháp về việc điều động ông Nguyễn Xuân Hạnh, Chánh Văn phòng đến nhận công tác tại Trung tâm trợ giúp pháp lý

Về căn cứ để ban hành quyết định, chủ thể ban hành quyết định đã không căn cứ vào Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Trong khi đó, Nghị định này là căn cứ quan trọng để bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý.

Về nội dung quyết định, chủ thể ban hành quyết định chỉ đề cập đến việc điều động chứ không đề cập đến vấn đề bổ nhiệm. Thực tế cho thấy, không có bất cứ văn bản quy phạm pháp luật nào quy định để trở thành Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý mà không qua bổ nhiệm. Cũng không có quy định nào nói rằng chỉ cần điều động mà trở thành Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý.

vu giam doc so tu phap thanh hoa bo nhiem nhan su khong dung quy dinh chua duoc bo nhiem van lam giam doc trung tam
Quyết định số 99/QĐ-STP không xác định ông Nguyễn Xuân Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý bao nhiêu năm?

Điều đặc biệt, trong nội dung Quyết định số 99/QĐ-STP không xác định ông Nguyễn Xuân Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý bao nhiêu năm?. Việc quyết định không nói thời hạn giữ chức khiến dư luận không khỏi băn khoăn, phải chăng ông Hạnh sẽ giữ chức vụ này trọn đời?.

Theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức thì một người khi có quyết định giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhất thiết phải nói rõ thời hạn bổ nhiệm. Việc quyết định số 99/QĐ-STP không nói rõ thời hạn giữ chức là không đúng theo quy định của pháp luật và Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý (Ban hành kèm theo Quyết định 2235/ 2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Liên quan đến việc thanh tra tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý, đến nay Sở Nội vụ vẫn chưa có báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thanh Hóa (chậm gần 01 tháng theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 832/SNV-TT).

Báo điện tử Tầm nhìn tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...