Đơn thư bạn đọc

Trả lời đơn thư của ông Bùi Công Bộ

Cập nhật: 15:15 | 18/09/2019
Đề nghị huyện ủy Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình xem xét, giải quyết đơn thư của ông Bùi Công Bộ.

Đơn của ông Bùi Công Bộ, Đảng viên chi bộ thôn Chung Linh, xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình (ngày 16/9/2019) khiếu nại về việc Huyện ủy Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình ban hành quyết định công nhận đảng viên chính thức trái nguyên tắc Điều lệ Đảng cho ông Vũ Kim Đỉnh đảng viên dự bị của Chi bộ thôn Chung Linh.

Báo điện tử Tầm nhìn đã gửi công văn 180919/CV/TN ngày 18/9/2019 đề nghị đồng chí Bí thư huyện ủy huyện Quỳnh Phụ cho xem xét, giải quyết sự việc, thông báo kết quả để Báo trả lời bạn đọc.

  • Xin chờ trong giây lát...