Trả lời đơn thư Bạn đọc

Cập nhật: 09:35 | 09/06/2017
Kinh gửi: Bà Hoàng Thị Yến - nguyên Phó Trưởng phòng văn hóa TP. Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn
tra loi don thu ban doc

Ban Pháp Luật Báo Tầm Nhìn nhân được đơn của bà Hoàng Thị Yến, nguyên Phó Trưởng phòng văn hóa TP. Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn, yêu cầu tư vấn về tính hợp pháp hoặc bất hợp pháp Quyết định số 131/QĐ-UBND, ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn về việc thi hành kỷ luật công chức.

Theo quyết định trên, bà Yến là người phải chịu thi hành kỷ luật với hình thức là khiển trách do có hành vi vi phạm. Kèm theo yêu cầu này Bà Yến có gửi đến nội dung tin nhắn là căn cứ chính để xem xét thi hành kỷ luật và một số tài liệu chứng cứ có liên quan.

Theo trình bày của bà Yến thì trong dịp bầu chức danh Phó chủ tịch UBND Thành phố Lạng Sơn bà có tâm tư lo ngại Bà Nông Bích Diệp Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Thành phố chưa đủ khả đảm nhiệm chức danh phó chủ tịch UBND và mong muốn những người có trách nhiệm “tìm hiểu thêm về năng lực, kinh nghiệm, đạo đức…” của bà Diệp trước khi bầu bà Diệp vào chức danh phó chủ tịch UBND thành phố;

Sau sự việc này, bà Yến được cấp có thẩm quyền yêu cầu kiểm điểm theo trình tự kỷ luật Đảng; Kỷ luật công chức.

Đến ngày 07/02/2017 Bà Yến nhận được Quyết định số 131/QĐ-UBND, ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn về việc thi hành kỷ luật công chức với hình thức là Khiển trách. Vì đã có hành vi: "đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân" theo điểm d, khoản 1, Điều 5, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ.

Bản thân Bà Yến có nhiều băn khoăn, cho rằng nội dung tin nhắn của bà không nhằm mục đích: Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. Bà đã có đơn đề nghị Ban pháp luật thuộc Báo Điện tử Tầm Nhìn nghiên cứu trả lời cho Bà được rõ, việc Chủ tịch UBND Thành phố Lạng Sơn dựa vào nội dung tin nhắn đã thi hành kỷ luật bà theo: điểm d, khoản 1, Điều 5, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ.

Để có căn cứ và cơ sở thi hành quyết định kỷ luật đối với bản thân, bà Yến yêu cầu làm rõ tính hợp pháp hay bất hợp pháp của Quyết định số 131/QĐ-UBND, ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn.

tra loi don thu ban doc
Tin nhắn bà Yến gửi

Ban Pháp Luật Báo Tầm Nhìn đã chuyển hồ sơ của bà cho Luật sư Nguyễn Văn Hưng - Trưởng văn phòng luật sư Thái Hưng.

Sau khi nghiên cứu kỹ nội dung tin nhắn, xem xét và phân tích các giấy tờ, tài liệu, Bà Yến cung cấp gồm: Bản kiểm điểm cá nhân khi có dấu hiệu vi phạm, Quyết định số 60-QĐ/UBKTTU, ngày 03/10/2016 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn; Quyết định số 131/QĐ-UBND, ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Lạng Sơn và một số giấy tờ khác có liên quan. Đối chiếu, căn cứ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan; Luật Sư Hưng đã thông tin đến Ban pháp luật Báo điện tử Tầm Nhìn trả lời thắc mắc của Bà như sau:

1. Hành vi nhắn tin của Bà không nằm trong diện những việc cán bộ, công chức không được làm; quy định cụ thể tại điều 18,19,20 Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12, ngày 13/11/2008.

2. Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn thi hành kỷ luật bà bằng hình thức khiển trách quy định tại khoản 7 tại Điều 9, Nghị định số 34/2011/NĐ-CP, ngày 17/5/2011 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức: "Vi phạm... các quy định khác của pháp luật liên quan đến công chức", tức là khẳng định với tư cách là công chức Bà đã vi phạm quy định của pháp luật chuyên ngành trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao. Tuy nhiên hành vi nhắn tin của Bà không phải là hành vi làm trái công vụ hoặc cố ý không thực hiện công vụ, mà là hành vi của một công dân.

3. Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn thi hành kỷ luật bà vì bà có hành vi "đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân" điểm d, khoản 1, Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính Phủ. (sau đây gọi là Nghị định 72)

- "Điều 2, Nghị định 72, Đối tượng áp dụng: Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin". Nghị định này áp dụng cho việc: "Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, tài nguyên Internet. Chương 2". " Điều 5. Các hành vi bị cấm" ;

Theo Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, chủ thể nào thực hiện một trong những quy định cấm là đã vi phạm; nhưng vi phạm này chỉ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự (tùy theo mức độ nặng nhẹ được xác định) nếu các văn bản pháp luật tương ứng có quy định.

Việc "đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân có thể áp dụng xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, đó là: “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”;

Nhưng toàn bộ nội dung quy định tại Nghị định số 174/2013/NĐ-CP, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đều không giải thích rõ thế nào là nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến uy tín của tổ chức, cá nhân người khác. Mức độ quy định mang tính chất định tính, chưa có những quy định chuẩn về định lượng cụ thể. Theo Từ điển Tiếng Việt của Nhà xuất bản Đà Nẵng và Trung tâm Từ điển học, ấn hành năm 1998: Đe dọa (đg). 1 Đe (nói khái quát). Lời đe dọa. 2. Tạo ra nỗi lo sợ về một tai họa có thể xảy ra. Nước lũ đe dọa mùa màng. Bị nguy cơ chiến tranh đe dọa. (tr 294); Quấy rối (đg) Gây rối loạn, không để cho yên. Du kích quấy rối hậu phương địch. Quấy rối giấc ngủ. (tr 780); Xuyên tạc (đg) Trình bày sai sự thật với dụng ý xấu. Xuyên tạc sự thật. Luận điệu xuyên tạc. (tr 1123); Vu khống (đg) Bịa đặt chuyện xấu vu cho người nào đó để làm mất danh dự, mất uy tín. Thủ đoạn xuyên tạc và vu khống. (tr 1090); Xúc phạm (đg) Động chạm đến, làm tổn thương đến những gì mà người ta thấy cao quý, phải giữ gìn cho bản thân mình hoặc cho những người thân của mình. Xúc phạm đến danh dự. Nhân phẩm bị xúc phạm. (tr 1120). Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) có quy định một số tội phạm lên quan đến hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người khác; vu khống người khác. Mà theo đó, khoản 1 Điều 121 BLHS quy định: “Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt…”

Để xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự cần có những căn cứ mang tính định lượng, không định tính từ ý thức chủ quan của người thi hành nhiệm vụ, người phạm tội hay người bị hại.

Đối chiếu hành vi, nội dung tin nhắn của bà Yến cung cấp chúng tôi không có căn cứ khẳng định hành vi và nội dung tin nhắn của bà Yến là: " ... xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân". Nếu Chủ tịch UBND Thành phố đủ chứng cứ xác đáng về nội dung tin nhắn của bà Yến là: xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân thì xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Yến như đã nêu trên; không thể áp dụng điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP để kỷ luật công chức đối với bà Yến.

Do đó khẳng định Quyết định số 131/QĐ-UBND, ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Lạng Sơn về thi hành kỷ luật công chức đối với bà Hoàng Thị Yến là trái pháp luật. Nếu bà không nhất trí thi hành Quyết định số 131/QĐ-UBND, ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Bà có quyền khiếu nại quyết định theo Luật khiếu nại. Nếu thời gian khiếu nại đã hết bà có thể đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét bãi bỏ Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố theo quy định tại Khoản 5, Điều 22, Luật Tổ chức chính quyền địa phương./.

Trân trọng!

  • Xin chờ trong giây lát...