TP.HCM đặt hàng doanh nghiệp nền tảng kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp

Cập nhật: 08:42 | 01/07/2020
TP.HCM  hiện là trung tâm lớn về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước với nhiều kết quả ấn tượng. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hỗ trợ startup, TP.HCM đang rất cần nền tảng online kết nối các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.    

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) mà Sở KH&CN TP.HCM đã công bố đặt hàng với các doanh nghiệp tại hội nghị công bố đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KHCN được tổ chức ngày 30/6 trong chuỗi Sự kiện kết nối sáng tạo năm 2020.

Theo thông tin từ Sở KH&CN TP.HCM, thành phố hiện có gần 400.000 doanh nghiệp. Trong đó, số lượng startup là 1920. Hệ sinh thái đối mới sáng tạo của TP.HCM cũng thu hút được sự tham gia của nhiều thành phần với 40 quỹ đầu tư, 31 cơ sở ươm tạo và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, 109 trường đại học và cao đẳng, hơn 200 chuyên gia/ cố vấn khởi nghiệp…

Dù vậy, đại diện Sở KH&CN TP.HCM nhận định hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở thành phố vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn do còn thiếu sự liên kết giữa các thành phần trong hệ sinh thái cũng như hỗ trợ thông tin và chia sẻ các nguồn lực hiện có. Sở KH&CN TP.HCM xác định xây dựng nền tảng online kết nối các thành phần trong hệ sinh thái thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo là một nhiệm vụ KHCN quan trọng được Sở công bố đặt hàng trong hội nghị lần này.

Mục tiêu của nền tảng này được xác định sẽ là nền tảng hỗ trợ toàn diện, thu hút vốn đầu tư cho các startup từ giai đoạn ý tưởng cho đến khi có thể thực hiện IPO. Đồng thời, các thành phần trong cộng đồng khởi nghiệp có thể thông qua nền tảng này tìm kiếm đối tác, kết nối và chia sẻ các nguồn lực.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM cho biết: “Trọng tâm của việc đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ với doanh nghiệp là kết nối thúc đẩy hỗ trợ đổi mới sáng tạo, thu hút các ý tưởng hay từ cộng đồng khởi nghiệp, có định hướng cho từng ngành để cùng nhau xây dựng, phát triển trong thời gian tới”

tphcm dat hang doanh nghiep nen tang ket noi he sinh thai khoi nghiep
Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM công bố các nhiệm vụ KHCN được đặt hàng

Ngoài nền tảng online kết nối các thành phần trong hệ sinh thái thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, Sở KH&CN TP.HCM cũng đặt hàng với các doanh nghiệp 2 nhiệm vụ KHCN khác gồm: Xây dựng nền tảng của Sàn Giao dịch Công nghệ kết nối nghiên cứu khoa học với đổi mới sáng tạo; Phát triển Hệ thống Quản lý nhiệm vụ KHCN và đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Việt Dũng khẳng định những nhiệm vụ đặt ra lần này có khối lượng công việc tương đối rộng lớn vì thế Sở sẽ đóng vai trò như một khách hàng để cùng các doanh nghiệp, startup tham gia giải quyết.

3 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM công bố đặt hàng thực hiện bao gồm:

1. Xây dựng và phát triển nền tảng trực tuyến hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo của Sàn giao dịch công nghệ.

2. Xây dựng nền tảng thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo.

3. Phát triển hệ thống quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực, vui lòng gửi hồ sơ đăng ký gồm thuyết minh nhiệm vụ, thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm, thuyết minh Đề án khoa học, tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký, lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm và các cộng tác viên tham gia.

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Bộ phận một cửa - Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM.

Phạm Sơn

  • Xin chờ trong giây lát...