Việc "chuyển nhượng" khu đất 43ha "đất công" tại Dự án Khu đô thị Tân Phú - Tỉnh Bình Dương:

Tổng công ty Bình Dương lên tiếng: “ Đất tự giải phóng mặt bằng, không phải đất công...'

Cập nhật: 14:03 | 09/10/2019
Phản hồi liên quan tới các thông tin báo chí đã được đăng tải về việc “chuyển nhượng khu đất 43 ha thực hiện dự án Khu đô thị Tân Phú (phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) gây gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng”, ngày 30/09/2019, Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - Công ty Cổ phần (Tổng công ty Bình Dương) đã có công văn số 120/TCTY khẳng định: Các khu đất được phản ánh trong vụ việc không phải đất công có nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, mà do Tổng công ty Bình Dương đền bù giải phóng mặt bằng và Tổng công ty Bình Dương không thực hiện bán hay chuyển nhượng mà chỉ thực hiện góp vốn bằng quyền sử dụng đất…

“Đất tự giải phóng mặt bằng, không phải đất công...”

Theo công văn số 120/TCTY trên của Tổng công ty Bình Dương, năm 2003, thực hiện chủ trương kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào Khu liên hợp có diện tích 4.200 ha của UBND tỉnh Bình Dương và tinh thần của đề án phát triển Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tổng công ty Bình Dương tham gia và được chấp thuận chủ trương cho tham gia đền bù và đầu tư khu dịch vụ 567,3 ha theo Hợp đồng đền bù mặt bằng đất đai và đầu tư công trình tạo lực tại Khu liên hợp CN-DV-ĐT Bình Dương số 06/HD ngày 24/11/2004, đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt ngày 29/11/2004.

tong cong ty binh duong len tieng dat tu giai phong mat bang khong phai dat cong
Công văn số 120/TCTY ngày 30/09/2019 của Tổng công ty Bình Dương về việc thông tin tới các cơ quan thông tấn báo chí về vụ việc "chuyển nhượng 43 ha đất công" của dự án Khu đô thị Tân Phú

Thực hiện Hợp đồng trên, Tổng công ty Bình Dương đã vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - SGDII và huy động vốn từ việc hợp tác kinh doanh với các đơn vị liên doanh, liên kết để có vốn trả tiền đền bù cho Ban quản lý khu liên hợp. Tổng công ty Bình Dương sau đó tiến hành xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư vào Khu liên hợp theo quy hoạch được phê duyệt để có nguồn thu trả nợ vay. Hơn nữa, Tổng công ty Bình Dương đã hoàn tất việc đền bù giải phóng mặt bằng từ năm 2004, được Ban quản lý Khu liên hợp bàn giao thực địa và mốc ranh đất theo biên bản ngày 01/06/2006. Từ năm 2010 đến năm 2013 Tổng công ty Bình Dương được UBND tỉnh Bình Dương giao đất làm nhiều lần và đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (“GCNQSDĐ”).

“Như vậy, các khu đất mà được các bài báo đề cập không phải đất công có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước mà khu đất này do Tổng công ty Bình Dương đền bù giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn vay ngân hàng và huy động vốn từ các công ty liên doanh, liên kết. Thuật ngữ “đất công” không phải là là thuật ngữ pháp lý, có ý nghĩa rất nhạy cảm vì có thể hiểu theo nhiều hướng khác nhau và ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước, quốc gia”, Tổng công ty Bình Dương khẳng định.

tong cong ty binh duong len tieng dat tu giai phong mat bang khong phai dat cong
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Tổng công ty Bình Dương ngày 06/02/2013

“Không có việc bán hay chuyển nhượng khu đất...”

Căn cứ công văn số 120/TCTY của Tổng công ty Bình Dương, năm 2007, được sự chấp thuận của UBND tỉnh Bình Dương, Tổng công ty Bình Dương ký kết hợp đồng liên doanh với đối tác Hàn Quốc để thành lập Công ty liên doanh với tên gọi là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân Thành.

Năm 2011, phía đối tác Hàn Quốc gặp khó khăn về tài chính nên không thể tiếp tục thực hiện dự án và đã tiến hành chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Tân Thành cho Công ty CP Hưng Vượng và Công ty TNHH Phát Triển. Sau chuyển nhượng, tỷ lệ sở hữu và giá trị phần vốn góp của Tổng công ty Bình Dương vẫn không đổi, cụ thể là 144.000.000.000 đồng (tương đương 9.000.000 USD) góp bằng quyền sử dụng đất.

“Theo Hợp đồng đền bù giải phóng mặt bằng đất đai và đầu tư công trình tạo lực tại Khu liên hợp Bình Dương, Tổng công ty Bình Dương đã tiến hành đền bù cho Ban quản lý Khu liên hợp Bình Dương hơn 414 tỷ đồng, với tổng diện tích hơn 567,3 ha. Tuy nhiên, do UBND tỉnh Bình Dương chậm chễ trong thủ tục thu hồi đất và bàn giao đất nên đến tháng 02/2013, UBND tỉnh Bình Dương mới cấp GCNQSDĐ cho các khu đất cho Tổng công ty Bình Dương. Trên cơ sở GCNQSDĐ được cấp, năm 2016, Tổng công ty Bình Dương mới hoàn tất thủ tục góp vốn bằng Quyền sử dụng đất cho Công ty Tân Thành theo thỏa thuận góp vốn liên doanh và Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp”, Tổng công ty Bình Dương khẳng định.

Từ những căn cứ trên, Tổng công ty Bình Dương khẳng định: Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất nêu trên của Tổng công ty Bình Dương tại Công ty Tân Thành là hoàn toàn đúng pháp luật, cụ thể: Tổng công ty Bình Dương không thực hiện việc bán hay chuyển nhượng lô đất 1.450.101 m2 cho Công ty Tân Thành mà là thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất của lô đất này theo Thỏa thuận góp vốn liên doanh đã ký. Việc dùng quyền sử dụng đất đối với Lô đất 1.450.101 m2 để góp vốn vào Công ty Tân Thành là thực hiện quyền tài sản theo Điều 181 Bộ Luật Dân sự 2005 và là tài sản góp vốn hợp pháp của Tổng công ty Bình Dương theo Khoản 4 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005.

Bên cạnh đó: “Việc Tổng công ty Bình Dương xin chủ trương kinh doanh, ký hợp tác liên doanh với hàng loạt các đối tác khác đã được cơ quan có thẩm quyền là Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương đồng ý tại Văn bản 4808/UBND-KTTH ngày 24/10/2007.

…Pháp luật doanh nghiệp cho phép và ghi nhận việc góp vốn bằng quyền tài sản, không có bất cứ quy định nào về việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất chỉ được thực hiện sau khi có GCNQSDĐ. Điều này phù hợp với các chế định pháp luật khác về quyền tài sản hình thành trong tương lai đối với bất động sản”.

Về giá trị tài sản góp vốn, Tổng công ty Bình Dương khẳng định, do lô đất không phải đất công nên “việc định giá tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất đối với lô đất 1.450.101 m2 theo đơn giá khoảng 138.000 đồng/m2 (tương đương 6 USD/m2) là phù hợp với giá đất thị trường tại thời điểm góp vốn thành lập Công ty Tân Thành năm 2007 và thỏa thuận giữa các cổ đông thành lập công ty tại Thỏa thuận cổ đông đã ký”.

Chính vì vậy, việc so sánh giá đất theo Quyết định 66/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Bình Dương là không phù hợp với giá đất thị trường tại thời điểm góp vốn và trái với nguyên tắc nhất trí giữa các cổ đông sáng lập Công ty Tân Thành được pháp luật ghi nhận và bảo vệ.

Sự thật về việc: “Chuyển nhượng khu đất 43ha”?

Về việc chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú), Tổng công ty Bình Dương khẳng định: “Năm 2010, được sự chấp thuận của Tỉnh ủy Bình Dương theo công văn số 1830/CV-TU ngày 17/08/2010 cho phép Tổng công ty Bình Dương hợp tác với Công ty CP Bất Động Sản Âu Lạc để thành lập Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú, với mục tiêu là đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án, có diện tích 43ha tọa lạc tại phường Phú Mỹ, trong đó Tổng công ty Bình Dương góp vốn 30% vốn điều lệ của Công ty Tân Phú”.

tong cong ty binh duong len tieng dat tu giai phong mat bang khong phai dat cong
Hợp đồng thỏa thuận thành lập liên doanh - công ty TNHH đầu tư xây dựng Tân Phú giữa Công ty Bình Dương và Công ty cp Bất động sản Âu Lạc ngày 01/07/2010

Do đó, theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 cũng như quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2004, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú không phải doanh nghiệp vốn góp chi phối của Nhà nước và Nhà nước không giữ quyền chi phối đối với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú. Như vậy, với việc nắm giữ 30% vồn điều lệ, Tổng công ty Bình Dương chỉ là thành viên góp một phần vốn với tỷ lệ không thể chi phối theo quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như Điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú.

Theo thỏa thuận liên doanh, ngày 01/07/2010, hai bên thống nhất rằng công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú sẽ hoàn trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho toàn bộ khu đất bao gồm quyền sử dụng đất với chi phí 570.000 đồng/m2.

“Thực hiện thỏa thuận, liên doanh đã ký, Tổng công ty Bình Dương hoàn thành các thủ tục xin giao đất và nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước. Sau đó, đến ngày 08/12/2016, Tổng công ty Bình Dương làm thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất cho Công ty Tân Phú thực hiện dự án. Công ty Tân Phú đã thanh toán tiền đền bù đất và hạ tầng trên đất cho Tổng công ty Bình Dương từ năm 2010. Vì vậy, Tổng công ty Bình Dương và Công ty Tân Phú đã tiến hành ký kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, trong đó đơn giá đất kế thừa từ hợp đồng liên doanh năm 2007 và nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận tại Điều 4 Bộ Luật Dân Sự 2005”, Việc chuyển nhượng vốn góp phù hợp với các quy định của Luật quản lý vốn và tài sản nhà nước và các văn bản hướng dân thi hành. Tổng công ty Bình Dương cho biết.

tong cong ty binh duong len tieng dat tu giai phong mat bang khong phai dat cong
Khu đất 43 ha của Dự án Khu đô thị Tân Phú

Đồng thời, Tổng công ty Bình Dương đã xin chủ trương từ chủ sở hữu là Tỉnh ủy Bình Dương để tuân thủ theo hướng dẫn, chỉ đạo về giá đất thị trường, theo các quy định pháp luật và đảm bảo trong việc triển khai thực hiện dự án Khu đô thị dịch vụ thương mại Tân Phú, phù hợp quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt.

Liên quan đến Kim Oanh Group, Tổng công ty Bình Dương cho biết: Chưa có căn cứ rõ ràng cho việc Kim Oanh Group “hưởng lợi từ việc bán 43 ha đất công của Tổng công ty Bình Dương”.

Vì, thực tế cho đến nay, Dự án phát triển bất động sản vẫn chưa được phê duyệt về mặt pháp lý và chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đối với nhà nước, nên không có cơ sở nói Kim Oanh Group việc hưởng lợi trong vụ việc này.

Mặc khác, tại cuộc họp báo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương ngày 04/10/2019, ông Bùi Minh Thạnh - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương khẳng định: “Hiện cơ quan Thanh tra của Bình Dương đang thanh tra làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, tỉnh Bình Dương không bao che nếu có sai phạm xảy ra”.

Để làm rõ đúng sai và sớm giải quyết các vấn đề liên quan, nhằm ổn định tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, lãnh đạo Tổng công ty Bình Dương cũng đang mong chờ Thanh Tra và các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm có kết luận về vụ việc này.

Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Liên Minh

  • Xin chờ trong giây lát...