Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020

Cập nhật: 17:25 | 20/04/2020
Ngày 20/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2141 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020.
to chuc cac hoat dong huong ung ngay quoc te da dang sinh hoc nam 2020
Ảnh minh họa về bảo tồn đa dạng sinh học. (Nguồn: Vietnam+)

Nội dung công văn nêu rõ: Ngày 22/5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học. Chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 là “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên”. Thông điệp này kêu gọi con người sống hài hòa với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, đóng góp cho bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Để hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương chỉ đạo các tổ chức trực thuộc căn cứ điều kiện thực tế, xây dựng tin, bài, phóng sự truyền thông để phổ biến tới cán bộ và người dân về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học và trách nhiệm của mọi người; các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.

Các bộ, ban, ngành, địa phương chỉ đạo nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, tiếp cận hệ sinh thái trong quá trình xây dựng các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và trong việc áp dụng các giải pháp công trình để có hiệu quả và bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường tự nhiên. Thúc đẩy việc thực hiện các mô hình bảo tồn, sử dụng bền vững, áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp đới bờ, lưu vực sông, quản lý rừng bền vững, chú trọng vai trò và quyền lợi của cộng đồng. Các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả được giới thiệu, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học 22/5 hàng năm được khởi xướng bởi Liên hiệp quốc năm 1993, nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức về các vấn đề đa dạng sinh học, là nguồn hàng hóa thiết yếu, nguồn cung cấp các dịch vụ sinh thái, nguồn sống cho con người. Kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học hàng năm là dịp để phản ánh trách nhiệm của cả thế giới trong việc bảo vệ di sản quý giá này cho các thế hệ tương lai.

Việt Nam chính thức phê chuẩn Công ước Đa dạng sinh học ngày 17/10/1994. Từ đó đến nay, Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong công cuộc bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Đó là xây dựng được hệ thống các cơ quan quản lý, khung chính sách và pháp luật về đa dạng sinh học; hệ thống các khu bảo tồn đã được thành lập; các loài động thực vật nguy cấp quý hiếm được bảo vệ bằng pháp luật và thông qua các chương trình hành động; tiếp thu, đẩy mạnh thực hiện các vấn đề mới của bảo tồn đa dạng sinh học như an toàn sinh học, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích có được từ việc sử dụng nguồn gen…Nhất là nhận thức về tầm quan trọng, vai trò của đa dạng sinh học đối với cuộc sống và phát triển bền vững đất nước ngày càng được nâng cao.

PV

  • Xin chờ trong giây lát...