Tỉnh Thái Bình:

Tỉnh ủy Thái Bình bỏ qua các quy định của Trung ương, phớt lờ dư luận?

Cập nhật: 22:34 | 12/08/2020
Mới đây, ngày 26/07/2020, Tỉnh ủy Thái Bình đã có thông cáo liên quan đến việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Thận - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, những nội dung, lý lẽ chứng minh trong bản thông cáo này dường như không đủ thuyết phục đối với nhân dân và dư luận tỉnh Thái Bình, bởi không viện dẫn được bất cứ một văn bản nào khẳng định việc bổ nhiệm, quy hoạch, giới thiệu ứng cử các chức danh cho ông Nguyễn Khắc Thận là đúng với các quy định đã được ban hành của Trung Ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình. Có lẽ người dân tỉnh Thái Binh đang mong chờ câu trả lời thỏa đáng của các cơ quan có thẩm quyền từ Trung Ương?    

Theo đó, Thông cáo của Tỉnh ủy Thái Bình khẳng định: Việc điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với ông Nguyễn Khắc Thận qua từng thời kỳ, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình cho rằng đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị; được cấp có thẩm quyền xem xét thấu đáo và quyết định khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của Trung Ương và của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình cũng khẳng định, tiêu chuẩn trình độ chuyên môn và tiêu chuẩn ngạch công chức ở thời điểm ông Nguyễn Khắc Thận được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình và Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ đã được xem xét kỹ lưỡng, thấu đáo và quyết định đúng thẩm quyền, khách quan, không trái với các quy định...

tinh uy thai binh bo qua cac quy dinh cua trung uong phot lo du luan
Ông Nguyễn Khắc Thận - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình (Ảnh nguồn: Internet)

Tuy nhiên, thông cáo trên của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình không trả lời được một số "thắc mắc" của nhân dân như:

Căn cứ Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,

Căn cứ Quyết định số 67, 68-QĐ/TW ngày 04/07/2007 của Bộ Chính trị về quy định phân cấp quản lý cán bộ; Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử vào các cấp,

Căn cứ Quyết định 341-QĐ/TU ngày 18/04/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về việc ban hành tiêu chuẩn một số chức danh lãnh đạo, trong đó quy định vị trí Phó Chủ tịch UBND huyện phải đạt chuyên viên chính trở lên, có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên, đối với cán bộ dưới 45 tuổi phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy và cao cấp chính trị hệ tập trung..

Nhưng vào tháng 07/2011, ông Nguyễn Khắc Thận được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ khi mới 37 tuổi, mới chỉ có bẳng chuyên môn Cao đẳng Kiểm sát Cử nhân Luật hệ chuyên tu, không đáp ứng tiêu chuẩn “tốt nghiệp đại học hệ chính quy”.

Tiếp đó, căn cứ Quyết định 1496-QĐ/TU ngày 22/08/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về việc ban hành một số chức danh lãnh đạo, thay thế Quyết định 341-QĐ/TU) yêu cầu về trình độ của Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện như sau: “Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính trở lên, có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên, đối với cán bộ dưới 45 tuổi phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy..

Như thế, tháng 06/2014, ông Nguyễn Khắc Thận được bầu giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ, khi 40 tuổi, không có bằng đại học chính quy, chưa là chuyên viên chính, là không đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Kế tiếp, theo Quyết định 1891-QĐ/TU ngày 10/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình và Quyết định 1776-QĐ/TU ngày 11/07/2014 sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn chức danh Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Thành phố đã quy định tại Điểm 2.1, Mục 2, Quyết định số 1496-QĐ/TU ngày 22/08/2013, quy định tiêu chuẩn chức danh ủy viên Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh: “Phải có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên (đối với cán bộ dưới 45 tuổi phải tốt nghiệp đại học chính quy, nếu tốt nghiệp đại học tại chức phải có bằng thạc sỹ và tương đương trở lên, đúng chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học)...

Do đó, tháng 07/2015, khi được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy, tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Thái Bình, ông Nguyễn Khắc Thận chỉ có bằng Thạc sỹ Quản ký kinh tế hệ tại chức, không phải bằng Thạc sĩ ngành luật đã được đào tạo ở bậc Đại học. Như vậy, ông Thận không đủ tiêu chuẩn theo đúng các quy định của Trung ương và Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình.

Mặt khác, theo Thông cáo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, căn cứ văn bản hướng dẫn của Ban cán sự đàng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) để xem xét tiêu chuẩn trình độ chuyên môn và tiêu chuẩn ngạch công chức ở thời điểm ông Nguyễn Khắc Thận được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ là đã được xem xét kỹ lưỡng, thấu đáo và quyết định đúng thẩm quyền, khách quan, không trái với các quy định của Trung ương...là không chính xác.

Bởi, theo quy định của Luật Tổ chức VKSNDTC năm 2002 và Pháp lệnh Kiểm sát viên VKSNDTC năm 2002 thì văn bản của VKSNDTC gửi các địa phương chỉ có giá trị điều chỉnh trong phạm vi của ngành kiểm sát. Đồng thời, đó là căn cứ để các địa phương hiệp y bổ nhiệm các chức danh viện trưởng, phó viện trưởng VKSND các cấp, chứ không thể thay thế được các quy định của Trung Ương và Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, để bổ nhiệm vào chức danh Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND các cấp.

Vì thế, dư luận tỉnh Thái Bình dường như vẫn luôn “canh cánh” hàng loạt câu hỏi: Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Thận đã có có dấu hiệu “không đúng tiêu chuẩn”, “sai quy trình” từ những giai đoạn năm 2011, khi ông được bổ nhiệm vào những chức vụ trọng trách tại huyện Quỳnh Phụ. Tại sao Ban thưởng vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình không biết? Hay có sự “ưu ái đặc biệt”, nên “cố tình gian dối”, “chạy chức, chạy quyền” hay có “nhóm lợi ích chính trị”, nên cho dù không đủ tiêu chuẩn, ông Thận vẫn được bổ nhiệm những chức vụ chủ chốt mà không bị đưa ra khỏi quy hoạch, không bị đưa ra khỏi vị trí, chức vụ không phù hợp? Điều này là không minh bạch, không công bằng với nhiều cán bộ có đủ điều kiện, trình độ chuyên môn tương đương thậm chí còn cao hơn, có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức tại tỉnh Thái Bình?

Hơn thế nữa, theo ý kiến của người dân tỉnh Thái Bình, cho dù Tỉnh ủy Thái Bình có thật sự “ưu ái đặc biệt”, thì bản thân ông Nguyễn Khắc Thận, với tư cách là một Đảng viên đã kinh qua nhiều chức vụ chủ chốt từ huyện Quỳnh Phụ đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình như hiện nay, đã hiểu rất rõ về kỷ luật Đảng, các quy định, nguyên tắc của Đảng, của Trung ương và Tỉnh ủy Thái Bình và Pháp luật nhà nước, không thể “cố tình” vi phạm nghiêm trọng các quy định nêu trên, ‘phớt lờ dư luận”, bỏ qua ý kiến của nhân dân, “cố tình” nhận giữ những chức vụ chủ chốt của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, khi không đủ tiêu chuẩn? Vừa qua, ông Nguyễn Khắc Thận cũng có mặt trong thành phần đoàn đi “công tác kiêm du lịch, nghỉ dưỡng” các tỉnh Miền Trung, giữa lúc cả nước cũng như toàn tỉnh Thái Bình đang tập trung chống dịch Covid-19 và cố gắng khắc phục hậu quả thiệt hại nặng nề của cơn bão số 2. Như vậy, ông Nguyễn Khắc Thận liệu có xứng đáng với những vị trí mà Đảng và Nhân dân giao phó cũng như có đủ tiêu chuẩn để được đứng trong danh sách bầu cử khóa tới hay không?

Vì vậy, nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị Ủy ban kiểm tra Trung ương nhanh chóng tổ chức kiểm tra lại quy trình, tiêu chuẩn bổ nhiệm của ông Nguyễn Khắc Thận, xử lý sai phạm, kỷ luật những cá nhân, tập thể, tổ chức liên quan để xảy ra sai phạm (nếu có) theo đúng quy tắc, kỷ luật Đảng và đúng theo các quy định của Pháp luật, đồng thời công khai trước dư luận, nhân dân tỉnh Thái Bình, để luôn khẳng định với nhân dân về tính nghiêm minh trong công tác kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm và thể hiện rõ quyết tâm chính trị và tính kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm nguyên tắc của Đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhằm giữ vững được niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Chính quyền các cấp.

Ý kiến của luật sư Khương Tân Phương - Trưởng văn phòng Luật Thuận Nam, Đoàn luật sư Tp. Hà Nội:

tinh uy thai binh bo qua cac quy dinh cua trung uong phot lo du luan
Luật sư Khương Tân Phương - Trưởng văn phòng Luật Thuận Nam, Đoàn luật sư Tp. Hà Nội

Điều 5, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định: Ủy ban nhân dân (UBND) hoạt động theo chế độ tập thể kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch UBND. Chủ tịch UBND chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cùng với tập thể UBND chịu trách nhiệm về hoạt động của UBND trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và trước cơ quan nhà nước cấp trên. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước UBND cùng cấp, cơ quan chuyên môn cấp trên và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân cùng cấp khi được yêu cầu. 

Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Theo đó, nếu phát hiện có hành vi chạy chức chạy quyền sẽ bi xử lý cụ thể:

1.      Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi chạy chức, chạy quyền hoặc bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền thì bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành. Ngoài ra, nếu là cán bộ đang công tác tuỳ theo hình thức bị kỷ luật còn bị áp dụng các biện pháp xử lý như sau:

a)     Bị khiển trách thì đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ (nếu đang có trong quy hoạch). Sau thời hạn ít nhất 18 tháng kể từ ngày đưa ra khỏi quy hoạch mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.

b)      Bị cảnh cáo thì xem xét cho thôi tham gia cấp uỷ, thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm. Đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ (nếu đang có trong quy hoạch). Sau thời hạn ít nhất 30 tháng kể từ ngày quyết định cho thôi cấp uỷ, chức vụ mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.

c)      Bị cách chức thì đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ (nếu đang có trong quy hoạch). Sau thời hạn ít nhất 60 tháng kể từ ngày đưa ra khỏi quy hoạch mới được xem xét quy hoạch cán bộ. Không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra.Bị khai trừ ra khỏi Đảng thì xem xét buộc thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

2.       Đối với các hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền liên quan đến việc đưa, nhận hối lộ hoặc các hành vi vi phạm khác đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật; nghiêm cấm giữ lại để xử lý hành chính.

•  Quá trình công tác của ông Nguyễn Khắc Thận:

- Ngày sinh: 15/03/1974

- Quê quán: Huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

- Địa chỉ: Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình

- Tháng 12/1995 - 05/2000: Cán bộ VKS nhân dân huyện Quỳnh phụ.

- Tháng 06/2000 - 09/2001: Kiểm sát viên VKSND huyện Quỳnh Phụ.

- Tháng 10/2001 - 08/2003: Kiểm sát viên VKSND huyện Hưng Hà.

- Tháng 09/2003 - 07/2006: Phó viện trưởng, Phó bí thư chi bộ VKSND huyện Quỳnh phụ.

- Tháng 8/2006 - 14/07/2010: UVBCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng TNMT huyện Quỳnh Phụ.

- 15/07/2010 - 30/08/2010: UVBCH Đảng bộ huyện, Phó Ban tổ chức Huyện ủy Quỳnh Phụ

- Tháng 09/2010 - 06/2011: Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Quỳnh Phụ

- Tháng 07/2011 - 02/2014: Thường vụ Huyện ủy, Đại biểu HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ (phụ trách kinh tế)

- Tháng 03/2014 - 05/2014: Thường vụ Huyện ủy, Đại biểu HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ (phụ trách VHXH)

- Tháng 06/2014 - 08/2015: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ

- Tháng 09/2015 - 02/2016:  Tỉnh ủy viên, Bí thư  Huyện ủy Quỳnh Phụ

- Tháng 03/2016: Giám đốc Sở Nội vụ

-  Tháng 07/2019: Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

•  Trình độ học vấn, bằng cấp của ông Nguyễn Khắc Thận:

- Cử nhân hệ chính quy (09/1991 - 06/1995, Trường Cao đẳng Kiểm sát Hà Nội)

- Cử nhân Luật - Hệ Chuyên tu (05/2001 - 01/2003, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội)

- Thạc sỹ Quản lý Kinh tế - Hệ Tại chức (09/2012 - 01/2015, Viện sau đại học - Đại học Nông nghiệp Hà Nội)

- Bằng Cao cấp Lý luận chính trị - Hệ tập chung (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

- Chuyên viên chính Quản lý Nhà nước (10/2013 - 01/2014, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ)

- Chứng nhận tốt nghiệp về Bồi dưỡng dự nguồn lãnh đạo cán bộ quản lý tỉnh Thái Bình năm 2014

Liên Minh

  • Xin chờ trong giây lát...