Tiếp bài Giám đốc sở Tư pháp Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm nhân sự không đúng quy định?

Cập nhật: 21:00 | 06/06/2019
Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn gửi Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xin lùi thời gian báo cáo kết quả thanh tra việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Thanh Hóa.

Lùi thời gian báo cáo kết quả

Vừa qua, Báo điện tử Tầm nhìn có bài viết: Thanh Hóa: Giám đốc Sở Tư pháp điều động, bổ nhiệm nhân sự không đúng quy định?”. Nội dung bài viết phản ánh việc ông Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa điều động, bổ nhiệm nhân sự không đúng theo quy định của pháp luật. Nội dung mà Báo điện tử Tầm nhìn phản ánh cũng chính là nội dung mà ông Lê Hữu Viên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo và đề nghị Thường vụ Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vào cuộc, xác minh làm rõ.

Trong nội dung báo cáo, ông Lê Hữu Viên thể hiện rõ quan điểm và cho rằng, việc ông Bùi Đình Sơn điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý là không đúng theo quy định của pháp luật.

Cụ thể là, tại thời điểm bổ nhiệm ông Hạnh không có bằng trung cấp lý luận chính trị; không đủ điều kiện, tiêu chuẩn được quy định tại khoản 1, điều 4 Nghị định 144/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau khi đăng tải, Báo điện tử Tầm nhìn đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ phía độc giả. Đa số các ý kiến đều cho rằng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa cần khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ những nội dung mà ông Lê Hữu Viên đã báo cáo. Trong đó cần làm rõ, tại thời điểm bổ nhiệm ông Hạnh có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật hay không?.

tiep bai giam doc so tu phap thanh hoa dieu dong bo nhiem nhan su khong dung quy dinh
Trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Theo nguồn tin riêng mà phóng viên có được cho biết, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã ban hành Quyết định Thanh tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý.

Được biết, Đoàn Thanh tra do Sở Nội vụ thành lập bao gồm 5 thành viên do ông Hoàng Văn Định, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ sẽ làm Trưởng đoàn. Theo quyết định, thời gian Đoàn tiến hành thanh tra là 30 ngày làm việ kể từ ngày công bố quyết định. Tuy nhiên, Sở Nội vụ đã có công văn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa cho lùi thời gian báo cáo kết quả đến trước ngày 5/7/2019.

Cần xem xét lại quy trình bổ nhiệm

Nhận định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hạnh, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp làm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, một số chuyên gia pháp lý cho rằng, Sở Tư pháp Thanh Hóa cần xem xét lại quy định, quy trình bổ nhiệm ông Hạnh. Bởi lẽ, nếu bổ nhiệm không đúng quy định sẽ tạo ra hiệu ứng không tốt, gây bức xúc trong dư luận.

Trong những năm gần đây, việc điều động, bổ nhiệm nhân sự được pháp luật định rất chặt chẽ. Do đó, việc điều động, bổ nhiệm ông Hạnh không thể nằm ngoài các quy định đó.

Về trình độ chuyên môn của người được bổ nhiệm Khoản 1, 2 Điều 50 Mục 5 Chương IV Luật Cán bộ công chức năm 2008 nêu rõ: việc điều động công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức; Công chức được điều động phải đạt yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm mới.

Trong khí đó, Khoản 3 Điều 1 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức viên chức lãnh đạo, quản lý (ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa) quy định: đối với chức vụ, chức danh mà tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục được quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành thì việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành.

Như vậy, trong trường hợp này, việc điều động, bổ nhiệm ông Hạnh ngoài việc căn cứ các quy định của 2 văn bản trên còn phải căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ. Nếu tại thời bổ nhiệm ông Hạnh chưa đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định trên thì việc bổ nhiệm ông Hạnh là không đúng quy định.

tiep bai giam doc so tu phap thanh hoa dieu dong bo nhiem nhan su khong dung quy dinh
ông Nguyễn Xuân Hạnh vừa được điều động, bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Thanh Hóa

Được biết, trước khi thực hiện việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã có văn bản xin ý kiến Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp.

Về việc này, Cục Trợ giúp pháp lý đã có Công văn phản hồi Sở Tư pháp Thanh Hóa. Tuy nhiên, Công văn của Cục Trợ giúp pháp lý chỉ giải thích hành vi quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý của Sở Tư pháp mà chưa đề cập nhiệm vụ của Phòng Bổ trợ tư pháp.

Bởi lẽ, nếu căn cứ Khoản 15 Điều 2 và Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ thì Phòng Bổ trợ tư pháp là phòng chuyên môn của Sở chịu trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về trợ giúp pháp lý. Do đó, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên phòng này được xác định là những người làm công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

Rõ ràng, trong trường hợp này, công văn trả lời của Cục Trợ giúp pháp lý “không phải là văn bản quy phạm pháp luật” nên việc bổ nhiệm ông Hạnh phải căn cứ theo Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ.

Hơn nữa, nếu làm Trợ giúp viên pháp lý chưa đủ 3 năm thì người được bổ nhiệm hoặc đã từng làm thẩm phán hoặc là đã từng làn kiểm sát viên trung cấp trở lên hoặc là đã từng làm điều tra viên trung cấp trở lên hoặc là có ít nhất 5 năm làm công tác quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý (cụ thể là làm tại phòng bổ trợ tư pháp). Thực tế cho thấy, ông Hạnh đã công tác tại Sở Tư pháp từ lâu nhưng chưa phải là Trợ giúp viên và cũng không làm công tác bổ trợ tư pháp.

tiep bai giam doc so tu phap thanh hoa dieu dong bo nhiem nhan su khong dung quy dinh
Công văn trả lời của Cục Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp

Về trình độ lý luận chính trị của người được bổ nhiệm Điểm c Khoản 5 Điều 5 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức viên chức lãnh đạo, quản lý (ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa) cho biết “lý luận chính trị nói chung tốt nghiệp từ trung cấp trở lên”.

Tuy nhiên, tại Điểm 2 Công văn số 2045-CV/BTCTW ngày 29/12/2016 của Ban Tổ chức Trung ương có nêu Từ ngày 16/9/2009, Quy định số 256-QĐ/TW của Ban Bí thư có hiệu lực thì Quy định số 12-QĐ/TC-TTVH, ngày 09/01/2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) bị bãi bỏ. Những trường hợp xác định trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 12-QĐ/TC-TTVH sau ngày 16/9/2009 là không có giá trị pháp lý”.

Điều đó có nghĩa là những trường hợp xác định trình độ lý luận chính trị sau 16/9/2009 đều không có giá trị và phải đi học. Trong trường hợp này, nếu ông Hạnh xác định trình độ lý luận chính trị sau 16/9/2009 là không có giá trị và phải đi học. Thực tế cho thấy, đến thời điểm điều động, bổ nhiệm ông Hạnh vẫn chưa có bằng trung cấp lý luận chính trị, do đó, việc điều động, bổ nhiệm ông Hạnh là thiếu chuẩn, không đúng quy định.

Được biết, hiện nay có một số đơn vị đang cố ý hiểu sai Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ để che đậy cho việc bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn chính trị.

Điểm a Khoản 1 Chỉ thị số 28/CT-TTg có nêu: “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý phải đảm bảo đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, qun lý phải được bồi dưỡng theo quy định”.

Đối với nội dung này, chúng ta cần phải hiểu theo 2 hướng: thứ nhất, chứng chỉ bồi dưỡng hoàn toàn khác với văn bằng (đương nhiên chứng chỉ không thể là bằng trung cấp lý luận chính trị). Thứ hai, Chỉ thị của Thủ tướng không phải là văn bản quy phạm pháp luật (vì theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 thì Chỉ thị của Thủ tướng không phải là Văn bản quy phạm pháp luật) mà chỉ là văn bản chỉ đạo, điều hành.

Do đó, việc hoàn thiện các tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ tuyệt nhiên không được trái với quy định của Đảng. Việc điều động, bổ nhiệm nhân sự quản lý, lãnh đạo phải căn cứ vào quy định của pháp luật; văn bằng chính trị trong hồ sơ bổ nhiệm phải đúng theo quy định của Đảng.

Báo điện tử Tầm nhìn tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Đức Thiện

  • Xin chờ trong giây lát...