Vụ án có nhiều người theo dõi

Tiến sỹ doanh nhân Phạm Thanh Hải giải trình trước các cơ quan công quyền về hoạt động của Công ty IDT (Phần II)

Cập nhật: 06:57 | 27/04/2019
Phần 2 của dự án Học làm giàu là mảng Offline: chúng tôi tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm kinh doanh, tổ chức các hoạt động đào tạo huấn luyện kỹ năng. Trong quá trình này chúng tôi mời các doanh nhân, chuyên gia trong nước và quốc tế tham gia huấn luyện và trao đổi kinh nghiệm.  

Mục tiêu của hoạt động Offline là để cung cấp cho cộng đồng một môi trường thuận lợi, ở đó, các thành viên nhận được thông tin, kiến thức, mở rộng mối quan hệ để hợp tác cùng nhau kinh doanh. Trong quá trình này công ty IDT có vai trò là nhà tổ chức các hoạt động, khi xuất hiện các dự án, cơ hội đầu tư thì tham gia đầu tư và xúc tiến đầu tư (tìm vốn từ bên ngoài).
Theo dự kiến của tôi, giai đoạn đầu tư mảng online chỉ phát triển tiếng Việt song song với mảng Offline, khi các hoạt động đào tạo, huấn luyện và hợp tác mang lại các hiệu quả thực tế cho các thành viên thì dự án sẽ tiếp tục kêu gọi vốn đầu tư để phát triển đa ngôn ngữ (phát triển toàn cầu).

Các buổi tập huấn về tri thức làm giàu

Mục tiêu của dự án giai đoạn 1 đầu tư 100 tỷ VNĐ, phát triển được 2 triệu thành viên, khẳng định được kết quả là mạng xã hội số 1 của Việt Nam với chủ đề kinh doanh về làm giàu. Đến cuối năm 2015 chúng tôi đã đầu tư vào dự án này khoảng 70 tỷ VNĐ đạt số lượng thành viên trên 600.000 người, các hoạt động offline đã diễn ra ở cả 3 miền và trên cơ sở các mối quan hệ phát triển trong môi trường của dự án, đã thành lập hàng chục doanh nghiệp mới, hỗ trợ xúc tiến đầu tư cho nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vốn.
Chúng tôi đang chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật, điều kiện tài chính để phát triển giai đoạn 2 của dự án. Trong giai đoạn này, chúng tôi dự kiến thu hút vốn đầu tư từ các đối tác nước ngoài, dự kiến thu hút 15 triệu và đầu tư bằng cách bán đi 30% cổ phần của dự án.

Ngoài ra, chúng tôi dự kiến tiếp tục phát triển số lượng thành viên miễn phí để đạt con số 10 triệu thành viên vào năm 2018, xây dựng giải pháp dịch vụ tài chính toàn diện cho các thành viên có đóng phí. Với các kế hoạch như trên, tôi dự kiến dự án HLD (học làm giàu) sẽ đạt giá trị 2 tỷ đô vào năm 2018. Trong đó các nhà đầu tư Việt Nam sẽ nắm giữ 70% cổ phần, các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 30% cố phẩn.
Với tầm nhìn và đánh giá tiềm năng, tính khả thi của dự án HLG và mô hình đầu tư tài chính siêu lợi nhuận như đã trình bày ở trên, tôi đã mạnh dạn, tự tin huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư từ năm 2008. Trong quá trình huy động vốn, tôi đã dùng nhiều hình thức khác nhau như: vay vốn, huy động các nhà đầu tư góp vốn cổ phần vào các công ty và dự án, ký kết các hợp đồng góp vốn đầu tư, trong đó tôi có cam kết mức lợi nhuận cố định sau thời hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng,…

Ảnh minh họa

Trong các hợp đồng góp vốn đầu tư, nhà đầu tư góp vốn cùng với tôi để đầu tư vào các công ty và dự án của công ty IDT, nhà đầu tư ủy quyền cho tôi toàn quyền quản lý số vốn góp. Tôi có trách nhiệm trả cho các nhà đầu tư số tiền gốc và một mức lợi nhuận cố định sau thời hạn cụ thể trong hợp đồng. Mức lợi nhuận và thời hạn cho các hợp đồng khác nhau là theo thỏa thuận trong từng trường hợp nhưng tôi có thể đánh giá trung bình từ năm 2008 đến 2015, tôi đã chi trả một mức lãi xuất từ 3-6%/tháng.

Số tiền tôi thu được từ các hoạt động tài chính cá nhân này bao gồm:
- Thu từ vay mượn cá nhân;
- Thu từ các hợp đồng góp vốn đầu tư;
- Thu từ việc bán cổ phần, tài sản đã đầu từ giai đoạn trước.
Toàn bộ các khoản thu tôi quản lý như một quỹ chung để chi cho các mục đích sau:
- Chi góp vốn trực tiếp vào các công ty và dự án;
- Chi trả tiền gốc và lãi cho các hợp đồng theo điều kiện thanh toán của từng hợp đồng;
- Chi cho việc cho vay ngắn hạn;
- Chi cho việc vay dài hạn cho một số doanh nhân với mục đích đầu tư và các công ty, dự án của họ.

Trong quá trình thu và chi nói trên, để đảm bảo thanh toán đúng hạn cho các nhà đầu tư, tôi luôn đảm bảo một số dư khá lớn tại quỹ tiền mặt và gửi ngân hàng. Số tiền dư quỹ này trong năm 2015 thường xuyên ở mức 100 tỷ VNĐ ở thời điểm tôi bị bắt tạm giam (19/10/2015) là khoảng 130 tỷ VNĐ.
Theo trí nhớ của tôi (do không có điều kiện trực tiếp sử dụng các tài liệu còn lưu giữ ở công ty và liên hệ với các cá nhân mà tôi hợp tác quản lý, số tiền của tôi mang đi đầu tư), trong giai đoạn từ khi thành lập IDT đến khi bị bắt tôi đã đầu tư trực tiếp bằng cách góp vốn vào các công ty và dự án, cho vay các doanh nhân với mục tiêu đầu tư vào các dự án, công ty của họ và sẽ nhận lại bằng cổ phần với tổng số tiền khoảng 500 tỷ VNĐ. Số tiền này đầu tư chủ yếu vào các công ty và dự án sau:

1. Công ty IDT và dự án HLG
2. Công ty CP ĐT và PT Maccadamia quốc tế (IDMA)
3. Công ty CP đầu tư xây dựng công nghệ của Việt Nam
4. HTX Cường phát
5. Dự án Happyland (thông qua bà Phan Thị Phương Thảo)
6. Công ty CP đầu tư NN công nghệ công Việt Nam.
7. Công ty CP dịch vụ và đầu tư BĐS đỉnh cao mới (Newpeaks)
8. Công ty cổ phần đầu tư VSk groupp
và nhiều công ty, dự án khác. Tổng cộng khoảng 20 công ty và dự án.
Bản chất mục đích, ý nghĩa các hoạt động đầu tư của cá nhân tôi và công ty IDT như sau:

- Công ty IDT và và dự án HLG đóng vai trò tạo lập một hạ tầng của một hệ sinh thái mà chúng tôi gọi là Hệ sinh thái thịnh vượng. IDT và Học làm giàu tổ chức các hoạt động đào tạo, tư vấn về kinh doanh thông qua Internet và thông qua các chương trình giao lưu với doanh nhân, đào tạo trực tiếp (online và offline), IDT thông qua các hoạt động này thúc đẩy việc hình thành các doanh nghiệp mới, hoặc hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp phát triển. Thông qua IDT và HLG các doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp nhau để hợp tác với nhau.

Các chuyên gia thường xuyên gặp gỡ, trao đổi về phương hướng phát triển

Đối với cá nhân tôi, việc đầu tư vào IDT và HLG là hoạt động cốt lõi. Tôi trực tiếp lãnh đạo và quản lý công ty IDT và dự án HLG. Việc tôi đứng ra với tư cách cá nhân thu hút vốn đầu tư từ nhiều nhà đầu tư để đầu tư cho các công ty và nhiều dự án khác không phải là hoạt động cốt lõi. Hoạt động này theo chủ trương của tôi là nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp phát triển (đồng thời tôi cũng có lợi ích là thu được lợi nhuận).

Đây cũng là một giải pháp mà tôi đưa ra dựa trên sự đánh giá năng lực cá nhân của tôi trong kinh nghiệm quản lý dòng tiền có thể đảm bảo cho các nhà đầu tư một mức lợi nhuận hấp dẫn để họ tham gia đầu tư. Tôi làm như vậy để đạt được mục đích tạo ra kết quả thực tế cho các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư khi họ tham gia vào Hệ sinh thái Thịnh vượng của IDT. Theo tính toán của tôi, sau một thời gian hoạt động (tôi dự kiến đến năm 2016), khi nhiều doanh nhân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư đã đạt được nhiều kết quả kinh doanh tốt thì dự án HLG, công ty IDT sẽ có uy tín rất lớn và sẽ tạo được giá trị đột phá.

  • Xin chờ trong giây lát...