Muôn kiểu tham nhũng

Tích xưa diễn lại

Cập nhật: 14:46 | 17/02/2020
Ngày xưa có chuyện: chỉ thay vị trí một dấu phảy, kẻ giết trâu cày, phá hoại sản xuất thoát tội trái lệnh trên. Luật quy định “trâu cày, không được giết”. Để “lách luật” người đời đã đổi vị trí dấu phảy hợp thức việc thịt trâu: “Trâu cày không được, giết”.  
tich xua dien lai
Ảnh minh họa

Chuyện xưa đã thành giai thoại, tưởng kể cho vui về sự phong phú, đa dạng của tiếng Việt và mẹo mực lách luật của dân gian, nào ngờ chuyện xảy ra thời hiện đại là đúng kịch bản trên. Ở tỉnh nọ có dự án xây nhà chung cư bán cho người có nhu cầu, thiết kế nhà 9 tầng có cầu thang điện.

Thấy ngân sách không đủ, vả lại ở vùng cao đất rộng người thưa chẳng mấy người ưa chung cư nên Ban quản lý báo cáo cấp trên thiết kế lại rút xuống còn 5 tầng và đương nhiên không có thang điện. Nhưng khi quyết toán vẫn có mục: cầu thang điện: 965.000.000 đồng (chín trăm sáu mươi lăm triệu) và số tiền trên đã được chuyển cho bên B…

Sự việc bị đoàn thanh tra phát hiện, ban quản lý dự án đã phù phép bằng dấu phảy để “cứu’ cán bộ, trong mục cầu thang, điện: 965.000.000 đồng, vừa khít (thêm dấu phảy vào giữa chữ thang và chữ điện thành 2 hạng mục). Tất nhiên, phải nói khó với bên xây lắp điện vì cầu thang và điện đâu phải một công ty làm.

Điều đáng nói ở đây bên B định “lẳm” số tiền trên là con trai một vị có quyền và người ký cho quyết toán cũng chính là ông có quyền. Kể chuyện để độc giả tự hiểu xin miễn bình luận. Đúng là tham nhũng cũng có muôn vàn kiểu. Chuyện qua rồi nói ra để thấy, tham nhũng như virut nó luôn biến thể.

TH

  • Xin chờ trong giây lát...