Thuyết trình của GS. TS. Andrew Hardy tại hội thảo «Người Bahnar trước thời Pháp »

Cập nhật: 21:49 | 20/07/2020
Người nước ngoài lại hiểu về dân tộc Bahna của Việt Nam. Đó là điều hấp dẫn các khán giả đến du.ự cuộc hội thảo « Người Bahnar trước thời Pháp » do Viện Pháp tại Hà Nội – L’Espace và Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) tổ chức vào 18h ngày 24/7 tới.

Trên cơ sở kết hợp, so sánh, đối chiếu nhiều nguồn tài liệu, bao gồm: kho tàng sử thi Bahnar, tài liệu lưu trữ của Giáo hội Thiên Chúa giáo được lưu giữ tại Pháp và Italia cũng như tài liệu lưu trữ của chính quyền thuộc địa Pháp ở Đông Dương được lưu giữ tại Pháp và Việt Nam, một số khía cạnh của giai đoạn lịch sử đầy biến động này đã được làm rõ. Đó là: những cuộc xung đột giữa người Bahnar với người Jrai. Các cuộc di cư của người Bahnar đến những vùng đất mới, và mối quan hệ giữa người Bahnar với triều Nguyễn. Trong bối cảnh lịch sử đó, vào năm 1850, những thừa sai người Pháp đầu tiên đã đến Tây Nguyên. Kể từ đó, cùng với việc cải đạo, lịch sử của người Bahnar đã thực sự biến đổi. Những tu.ư liệu này sẽ được công bố trong cuộc hội thảo « Người Bahnar trước thời Pháp » do Viện Pháp tại Hà Nội – L’Espace và Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) tổ chức vào 18h ngày 24/7/ 2020.

thuyet trinh cua gs ts andrew hardy tai hoi thao nguoi bahnar truoc thoi phap

Trong buổi thuyết trình này, Nguyễn Đặng Anh Minh, dựa vào những nguồn tài liệu đã được tiếp cận, sẽ trình bày về một giai đoạn thuộc về một lịch sử của những người Bahnar, dưới sự dẫn dắt và giới thiệu của Andrew Hardy.

PV (t/h)

  • Xin chờ trong giây lát...