Thành phố Thanh Hóa: “Mổ xẻ” sai phạm tại Trường mầm non Lam Sơn và Trường tiểu học Điện Biên 2

Cập nhật: 09:31 | 22/04/2020
UBND TP Thanh Hóa vừa ban hành một số kết luận, chỉ rõ những sai phạm xảy ra tại Trường mầm non Lam Sơn và Trường tiểu học Điện Biên 2 trong việc quản lý, sử dụng ngân sách và các khoản thu, đóng góp của phụ huynh.

Tại Trường mầm non Lam Sơn, nội dung kết luận thanh tra cho thấy, nhà trường lập tờ trình đề nghị ký hợp đồng giáo viên căn cứ trên số học sinh, nhóm lớp không đúng thực tế nhưng vẫn được phòng Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ phê duyệt.

Trong thời kỳ thanh tra, nhà trường thừa 01 Phó Hiệu trưởng so với quy định tại Quyết định số 3185/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Công văn số 9656/UBND-VX ngày 26/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, nhà trường không bố trí đứng lớp đối với cán bộ quản lý dư thừa, dẫn đến việc phải ký thêm hợp đồng lao động.

Cô Trần Thị Hà Chi, giáo viên hợp đồng thành phố đã chuyển đi từ tháng 12/2018 (lương + BH: 4.685.000đ), nhưng nhà trường không điều chỉnh giảm dự toán, sử dụng sai mục đích. Đối với tiền học phí, nhà trường chưa kịp thời cập nhật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và nộp vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước.

Việc mua sắm đồ dùng vệ sinh hàng tháng thanh toán, cấp phát cho các lớp với số lượng lớn, không hợp lý. Từ năm học 2018-2019 số lượng học sinh giảm 15%, chi phụ phí giảm 25%. Tháng 5 và tháng tết hàng năm, nhà trường chỉ học 1/2 - 2/3 tháng nhưng vẫn thu 100% mức thu.

Nhà trường hợp đồng 02 lao động phục vụ nấu ăn nhưng không ghi cụ thể công việc, dẫn đến việc ngoài chi trả 02 công nấu ăn, hàng tháng vẫn chi thêm 02 công nấu ăn sáng riêng cho 02 giáo viên (trong khi vẫn nhận công phục vụ ăn sáng).

thanh pho thanh hoa mo xe sai pham tai truong mam non lam son va truong tieu hoc dien bien 2
Kết luận của UBND TP Thanh Hóa về quản lý, sử dụng ngân sách và các khoản thu đóng góp tại Trường mầm non Lam Sơn

Thiết lập hợp đồng giao khoán có nội dung chưa đảm bảo so với thực tế thực hiện. Việc tổ chức trông trẻ ngoài giờ do nhà trường và phụ huynh thỏa thuận, phụ huynh có đơn tự nguyện xin học. Tuy nhiên, việc tổ chức học, thu tiền ngày thứ 7 chưa có sự quản lý của cơ quan quản lý cấp trên, số tiền thu được nhà trường chủ yếu chi tiền công cho giáo viên, bộ phận hành chính, quản lý và điện, nước, vệ sinh phục vụ công tác bán trú của các cháu, chưa dành kinh phí để mua sắm, sửa chữa tài sản, chi hoạt động chung là không hợp lý.

Đối với tiền học hè, nhà trường chi công phục vụ bán trú từ nguồn học phí tháng 7/2018 từ nguồn học phí bán trú số tiền 3.0000.000 đồng là sai nguồn. Chi làm ngoài giờ 19.298.000 đồng từ nguồn phục vụ bán trú không có trong dự toán chi. Mua đồ dùng, chất tẩy rửa, vệ sinh với số lượng lớn, không hợp lý.

Nguồn hỗ trợ, đóng góp từ phụ huynh học sinh, nhà trường chưa thực hiện công khai kết quả thu đóng góp, vận động, hỗ trợ trước khi sử dụng, chỉ thực hiện công khai dự toán thu vào đầu năm và kết quả thu - chi vào cuối mỗi năm học.

Một số chứng từ mua săm chỉ lấy báo giá của 01 đơn vị cung cấp hàng hóa, không có cơ sở lựa chọn giá tốt. Sổ theo dõi tài sản đã kiểm kê, phân loại theo từng bộ phận sử dụng, thể hiện rõ thời gian bàn giao sử dụng nhưng chưa ghi cụ thể nguồn hình thành tài sản.

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ đưa cả các khoản chi cho lao động thuê ngoài, mua sắm trang thiết bị trong năm học là không đúng; một số khoản chi khác như: lễ, tết, tuyên truyền, chè nước, hỗ trợ học tập...chưa đưa ra mức chi, nguồn chi. Năm 2017, việc hạch toán một số nghiệp vụ còn chưa chính xác, tuy nhiên các năm sau đã điều chỉnh, khắc phục. Chưa cập nhật kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

UBND TP Thanh Hóa cho rằng, để xảy ra sai phạm trên, trách nhiệm thuộc về tập thể Ban Giám hiệu trường Mầm non Lam Sơn, trực tiếp là Hiệu trưởng với vai trò là Chủ tài khoản, chỉ đạo, điều hành công tác thu- chi và quản lý thu – chi… Ngoài ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Nội vụ thành phố chịu trách nhiệm trong việc phê duyệt số lượng giáo viên hợp đồng cho nhà trường không căn cứ trên số lớp thực tế; chưa quản lý nhà trường về việc tổ chức học ngày thứ 7…

Tại Trường Tiểu học Điện Biên 2, UBND TP.Thanh Hóa kết luận, việc nhà trường sử dụng kinh phí tiền lương của giáo viên nghỉ thai sản năm 2017 sang chi nghiệp vụ chuyên môn số tiền 11.255.700 đồng là chưa đúng mục lục ngân sách và rút dự toán ngân sách năm 2018 sai tăng 5.098.000 đồng chưa kịp thời nộp ngân sách.

Một số khoản chi cơ bản có hóa đơn tài chính nhưng còn thiếu thủ tục như: mua văn phòng phẩm số lượng nhiều không có phiếu nhập kho, xuất kho khi sử dụng; thuê trang phục biểu diễn văn nghệ không ghi rõ số lượng, đơn giá; chi tiền học, chi cho Ban giám hiệu, bộ phận hành chính là không phù hợp vì đã mua, cấp phát văn phòng phẩm.

Đối với tiền phục vụ bán trú, chi công tác quản lý hành chính các tháng nghỉ Tết Nguyên đán đủ cả tháng; thanh toán tiền điện, nước, vệ sinh môi trường của tháng cuối năm học ghi vào sổ chi của năm học sau là chưa phù hợp. Đối với tiền mua sắm đồ dùng bán trú, năm học 2017-2018 khi có sự thay đổi dự toán thu-chi đầu năm chưa có văn bản điều chỉnh kịp thời. Tuy nhiên, thực tế mua sắm đã được bàn giao, kiểm kê cuối năm.

Đối với tiền vệ sinh, việc lập dự toán chi năm 2017-2018 chưa cụ thể nội dung chi trả công dọn vệ sinh cho tổ bảo vệ 03 tháng hè để làm cơ sở chi. Tuy nhiên, việc chi là thực tế, có ký nhận. Đối với tiền học thêm tiết 4 cuối buổi chiều, việc chi cho giáo viên 85% tổng thu là chưa đúng quy định, hướng dẫn về dạy thêm, học thêm.

Đối với kinh phí xã hội hóa mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, việc chi một số nội dung sửa chữa nhỏ, lặt vặt mức chi 150.000 đồng - 200.000 đồng/lần sửa chữa là không phù hợp với mục đích xã hội hóa. Nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh không thành lập ban quản lý, giám sát công trình; thủ tục thanh toán còn thiếu bản vẽ khảo sát thiết kế; bản vẽ hoàn công; biên bản bàn giao tim mốc. Mua sắm bàn ghế học sinh số lượng nhiều không đưa yêu cầu kỹ thuật, xuất xứ hàng hóa cung cấp; khảo sát giá cả.

thanh pho thanh hoa mo xe sai pham tai truong mam non lam son va truong tieu hoc dien bien 2
Trường tiểu học Điện Biên 2, thành phố Thanh Hóa

Chi thăm hỏi gia đình thương binh từ Quỹ Chữ Thập đỏ không có danh sách gia đình thương binh được thăm, chỉ có chữ ký của người thanh toán là chưa đầy đủ. Mức chi thăm hỏi học sinh ốm đau, nằm viện 200.000 đồng trong khi chi hội nghị sơ kết, tổng kết chiếm 33% tổng chi là chưa phù hợp.

Chưa thường xuyên phát động và tổ chức các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ đội viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi bằng hiện vật như tinh thần của hoạt động Đội, phong trào Đội. Thu tiền kế hoạch nhỏ cao hơn văn bản hướng dẫn 1.000đồng/học sinh/năm.

Năm học 2017-2018, chi khen thưởng cuối năm học chưa bám sát Điều lệ của Hội Khuyến học; chi hỗ trợ giáo viên học lớp Trung cấp lý luận chính trị 3000.000 đồng; chi viết bài về nhà trường đăng trên Tạp chí thương mại điện tử 3000.000 đồng là không đúng mục đích.

Năm học 2017-2018, Ban đại diện cha mẹ học sinh sử dụng Quỹ chưa đúng với quy định Điều lệ Ban đại diện, còn có khoản chi bồi dưỡng lễ, tết cho cán bộ giáo viên, hỗ trợ các hoạt động chung của nhà trường; chứng từ thanh toán thiết lập chưa chặt chẽ; không lập phiếu thu, phiếu chi, chỉ tập hợp chứng từ thanh toán là chưa đầy đủ; chưa nêu rõ các trường hợp không đóng góp.

Việc mua sắm cơ bản đầy đủ hồ sơ như hóa đơn tài chính, hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu, thanh lý. Tuy nhiên, một số trường họp mua sắm thiếu phiếu đề xuất của bộ phận chuyên môn và biên bản giao nhận cho bộ phận, người sử dụng. Mua linh kiện sửa chữa máy vi tính, máy chiếu thiếu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng, xác định nguyên nhân, không có biên bản nghiệm thu, bàn giao sau khi sửa chữa.

Công tác quản lý tài sản đồ dùng bán trú chưa chặt chẽ; tài sản, đồ dùng hư hỏng, mất mát chưa xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, trách nhiệm của bộ phận quản lý, sử dụng. Việc kiểm kê tài sản chủ yếu mang tính chất liệt kê. Biên bản kiểm kê chưa đầy đủ nội dung (số lượng, đơn giá, thành tiền), tên gọi chưa thống nhất, chưa đánh giá rõ nguyên nhân, trách nhiệm gây hư hỏng để làm căn cứ thanh lý.

Phiếu thu tiền thiếu chữ ký của phụ huynh nộp tiền, chỉ có giáo viên xác nhận danh sách thu là chưa đầy đủ. Một số khoản chi mua sắm hàng hóa nguồn ngoài ngân sách thiếu hóa đơn tài chính, chi hội nghị thiếu dự trù kinh phí. Sổ sách theo dõi cấp, phát thuốc cho học sinh ghi chép chưa đầy đủ, không kiểm kê thuốc cuối năm học.

Quyết định phân công nhiệm vụ và Quy chế chi tiêu nội bộ đã được xây dựng nhưng còn mang tính hình thức; chưa cập nhật kịp thời các văn bản mới có hiệu lực. Chưa kịp thời điều chỉnh, bổ sung khi có thay đổi về định mức chi theo thực tế phát sinh để làm căn cứ thanh toán các chế độ trong Nhà trường.

Quyết định công khai dự toán, quyết toán thu-chi ngân sách và các khoản đóng góp chưa đủ nội dung (chưa công khai dự toán bổ sung, điều chỉnh dự toán), hình thức, địa điểm công khai. Không có biên bản niêm yết công khai và kết thúc việc niêm yết công khai theo quy định.

UBND TP Thanh Hóa cũng chỉ rõ, để xảy ra một số tồn tại hạn chế như nêu trên, trách nhiệm thuộc về tập thể Ban Giám hiệu trường Tiểu học Điện Biên 2 tham gia bàn bạc, thống nhất điều hành, quản lý thu-chi, quản lý tài sản, đồ dùng trong nhà trường; Kế toán với vai trò tham mưu thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác thu-chi, quản lý, kiểm kê tài sản, đồ dùng từ nguồn ngân sách và các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh còn để xảy ra những tồn tại, hạn chế như đã nêu trên…

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...