Thanh niên học tập và làm theo lời dạy của Bác

Cập nhật: 08:23 | 15/04/2019
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi thanh niên là một động lực chủ yếu của cách mạng, gắn vai trò của họ với vận mệnh của dân tộc: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà  thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn do các thanh niên”.  
Ảnh minh họa

Người khẳng định, thanh niên là một bộ phận “quan trọng nhất”, “tốt đẹp nhất” và “ hy vọng nhất của dân tộc”. Công cuộc xây dựng đất nước thành công hay thất bại, “dân tộc Việt Nam có thể sánh vai được với các cường quốc năm châu hay không” đó chính là yếu tố phụ thuộc phần lớn vào thanh niên.

Vào một ngày cuối Thu năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu gặp và nói chuyện với đồng chí phụ trách công tác thanh thiên. Bác đã nhấn mạnh nhiều lần vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Lời dặn dò của Bác như tâm tình, như nhắn nhủ các thế hệ thanh niện Việt Nam phải quyết tâm xây dựng và bảo vệ đất nước. Hôm ấy, Bác đã nhắc lại 5 điều mà Bác dạy thanh niên nhân dịp kỷ niệm 20 năm Cách mạng Tháng Tám và bên cạnh đó Bác còn căn dặn thêm đối với thanh niên mấy điều cần thiết cần phải thực hiện trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời gian sắp tới.

Ảnh minh họa

- Điều đầu tiên Bác muốn nói đó chính là thanh niên lúc nào cũng phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng, phải luôn: “Trung với nước hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn  thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Không sợ gian khổ hy sinh.

Trung - Hiếu theo quan điểm Hồ Chí Minh “ Trung với nước, hiếu với dân” đã được nâng lên một tầm cao mới so với “Trung với vua và hiếu với cha mẹ” - theo quan điểm đạo đức phong kiến đã tồn tại trong thời gian rất dài ở nước ta.  Hai khái niệm Trung - Hiếu này đã được nâng lên cao, mở rộng, mang tính giai cấp sâu sắc, có ý nghĩa cách mạng to lớn vượt xa quan niệm đạo đức truyền thống. Trung với nước là là luôn trung thành với lợi ích của quốc gia, dân tộc, luôn cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Bác nhắc nhở thanh niên phải hiếu thảo với cha mẹ, và mở rộng chữ “Hiếu” là “Hiếu” với nhân dân, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, cải thiện và phát triển cuộc sống. Bác khẳng định, sự nghiệp cách mạng càng phát triển đòi hỏi thanh niên càng phải thực hiện tốt vai trò xung kich, đi đầu của mình theo tinh thần “Việc gì khó có thanh niên, ở đâu khó có thanh niên”.

Ảnh minh họa

- Điều thứ hai Bác muốn nhắc nhở thanh niên là phải luôn tin tưởng sâu sắc ở lực lượng và trí tuệ của tập thể nhân dân. Mọi công việc của cách mạng phải xuất phát từ nhân dân và do lực lượng trong nhân dân quyết định mọi thành công hay thất bại của cách mạng.

- Thanh niên phải luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, chống thái độ và suy nghĩ kiêu căng, tự mãn, chống lãng phí, xa hoa. thực hành tự phê bình và phê bình, cố gắng giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ mãi.

Người đã phân tích và cũng chỉ rõ: thanh niên bao giờ cũng có nhiều khát vọng, ham muốn, nhưng phải biết biến khát vọng, ham muốn đó tới những mục tiêu cao đẹp vì sự phát triển của bản thân, gia đình và xã hội.

 Nếu chỉ hướng vào những dục vọng tầm thường thì sẽ sống với những mục đích thấp hèn. Người đã từng dạy: “ Thanh niên phải chống tâm lý tự tư tự lợi, chỉ lo cho lợi ích riêng và sinh hoat rêng của mình, chống tâm lý ham sướng và tránh khó nhọc. Chống thói xem khinh lao động nhất là lao động chân tay. Chống lười biếng, xa xỉ. Chống cách sinh hoạt ủy mỵ. Chống kiêu ngạo, giả dối, khoe khoang…”. 

Ảnh minh họa

   Lời cuối cùng Bác căn dặn các thế hệ thanh niên là phải luôn có trách nhiệm và ý thức chú ý  giáo dục, dìu dắt thiếu niên và nhi đồng, làm gương tố về mọi mặt để các em noi theo. Phải biết thông qua những gương anh hùng người tốt việc tốt để giáo dục như tấm gương của Lý Tự Trọng, La Văn Cầu, Võ Thị Sáu, Kim Đồng,… Như Bác đã từng dạy:  “Một tấm gương sáng còn hơn một trăm bài diễn căn tuyên truyền”

Và… Ngày 02 tháng 9 năm đó, Bác Hồ kính yêu cũng chúng ta đã vĩnh viễn ra đi, Bác đã vĩnh biệt chúng ta và lời căn dặn của Bác vào mùa Thu năm ấy cũng chính là lời căn dặn cuối cùng của Bác đối với thanh niên. Toàn thể Ban chấp hành Trung ương đã đề nghị với Trung ương Đảng và được Đảng đồng ý  đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Cộng sản Hồ Chí Minh và ngày nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tổ chức thanh niên Việt Nam được vinh dự mang tên Bác Hồ và đó cũng chính là lời thề nguyền của thế hệ trẻ Việt Nam sẽ cố gắng rèn luyện mãi từ thế hệ này sang thế hệ khác để mãi mãi xứng đáng là con, là cháu của Bác hồ kính yêu. Và đây cũng chính là lời hứa quyết tâm của mỗi đoàn viên thanh niên Việt Nam đưa sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta đến đích thắng lợi cuối cùng.

Ảnh minh họa

 Nhân dịp xuân về nhắc lại lời dặn dò cuối cùng của Bác Hồ đối với thanh niên mỗi chúng ta như một lần nữa tự nhìn nhận lại những gì mình đã làm tốt và những công việc còn hạn chế trong thời gian qua. Và, cũng để cố gắng phấn đấu hơn nữa làm sao cho xứng đáng với lòng tin của vị cha già kính yêu đã đặt vào thế hệ thanh niên Việt Nam: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân/Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ/ Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”

Võ Thị Bích Diễm

  • Xin chờ trong giây lát...