Thành lập Viện Công nghệ và Sức khỏe trực thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Cập nhật: 09:47 | 29/04/2020
Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam vừa có quyết định đổi tên Trung tâm Công nghệ Môi trường và Chăm sóc Sức khỏe thành Viện Công nghệ và Sức khỏe.

Cụ thể, tại Quyết định số 307/QĐ-LHHVN ngày 20/4/2020, Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam quyết định đổi tên Trung tâm Công nghệ Môi trường và Chăm sóc Sức khỏe thành Viện Công nghệ và Sức khỏe trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam.

Theo đó, Viện Công nghệ và Sức khỏe là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ; Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của bộ Khoa học và Công nghệ.

thanh lap vien cong nghe va suc khoe truc thuoc lien hiep cac hoi khoa hoc ky thuat viet nam
thanh lap vien cong nghe va suc khoe truc thuoc lien hiep cac hoi khoa hoc ky thuat viet nam
Quyết định số 307/QĐ-LHHVN ngày 20/4/2020 của Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại các ngân hàng và hoạt động theo phương thức thanh toán độc lập. Viện có trụ sở chính tại Hà Nội, khi cần thiết có thể mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại các địa phương trong cả nước theo quy định của pháp luật và của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Viện có chức năng tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm và các cán bộ có trình độ chuyên môn tiến hành nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, dự án trong các lĩnh vực: công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện, tự động hóa, môi trường, hóa thực phẩm, quản lý, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

thanh lap vien cong nghe va suc khoe truc thuoc lien hiep cac hoi khoa hoc ky thuat viet nam
Quyết định số 308/QĐ-LHHVN phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ và Sức khỏe

Nhiệm vụ của Viện là nghiên cứu khoa học, phản biện, thực hiện các đề tài, dự án về công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện, tự động hóa, môi trường, hóa thực phẩm, quản lý, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Thực hiện các dịch vụ về cổng thông tin, mạng xã hội, công nghệ kỹ thuật điện tự động hóa, môi trường, hóa thực phẩm, quản lý, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Tổ chức Hội thảo, hội nghị; In ấn, phát hành các ấn phẩm có liên quan.

Hợp tác, liên kết các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của viện.

thanh lap vien cong nghe va suc khoe truc thuoc lien hiep cac hoi khoa hoc ky thuat viet nam
thanh lap vien cong nghe va suc khoe truc thuoc lien hiep cac hoi khoa hoc ky thuat viet nam
Ông Lê Hữu Thi được Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Công nghệ và Sức khỏe

Cũng trong ngày 20/4/2020, Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đã ban hành các quyết định: Quyết định số 308/QĐ-LHHVN phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ và Sức khỏe; Quyết định số 310/QĐ-LHHVN bổ nhiệm Viện trưởng Viện Công nghệ và Sức khỏe.

Theo nội dung Quyết định số 310/QĐ-LHHVN thì ông Lê Hữu Thi được Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Công nghệ và Sức khỏe; thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Đức Thiện

  • Xin chờ trong giây lát...