Thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật: 08:00 | 07/03/2020
Ngày 28/02/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3638-QĐ/TU thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Đảng bộ Khối Cơ quanDoanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Tính đến thời điểm hợp nhất, Đảng bộ Khối Cơ quanDoanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa có 183 tổ chức cơ sở đảng và 15.398 đảng viên.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quan hệ công tác của Đảng bộ Khối Cơ quanDoanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa thực hiện theo Quy định số 293-QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, thành phố; Quy định số 294-QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh, thành phố.

thanh lap dang bo khoi co quan va doanh nghiep tinh thanh hoa
Quyết định thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Đảng bộ Khối Cơ quanDoanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, được trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc theo quy định. Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng bộ Khối Cơ quanDoanh nghiệp tỉnh, gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo và cơ quan ủy ban kiểm tra.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã ban hành các quyết định như: Quyết định chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quanDoanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 – 2020; Quyết định chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quanDoanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 – 2020; Quyết định chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quanDoanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo nội dung các quyết định, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quanDoanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa sẽ bao gồm 10 đồng chí; ông Trịnh Tuấn Sinh giữ chức vụ Bí thư; ông Đỗ Xuân Phong và bà Đinh Thị Thanh Hà sẽ giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quanDoanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Đức Thiện

  • Xin chờ trong giây lát...