Thành lập Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Thanh Hóa

Cập nhật: 11:18 | 06/03/2020
Ngày 4/3/2020, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3643-QĐ/TU về việc thành lập Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Theo đó, cổng thông tin điện tử của Tỉnh ủy Thanh Hóa có tên miền truy cập trên mạng internet là thanhhoa.dcs.vn và thay thế trang thông tin điện tử đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trên mạng diện rộng các cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa.

Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy có chức năng, nhiệm vụ thực hiện chức năng giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến thông tin có liên quan về tỉnh Thanh Hoá, về Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hóa,...

Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; giới thiệu về kinh tế, văn hoá - xã hội, tiềm năng, kêu gọi cơ hội đầu tư vào tỉnh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong tỉnh; giúp các cấp uỷ đảng chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

thanh lap cong thong tin dien tu tinh uy thanh hoa
Giao diện Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Thanh Hóa

Phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội nối bật trong tỉnh; hoạt động của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ đảng trong tỉnh,..

Tích hợp các cơ sở dữ liệu, các phần mềm điều hành tác nghiệp của Tỉnh uỷ, liên kết với các trang tin thông tin điện tử khác; xây dựng các cơ sở dữ liệu cập nhật báo cáo, giao ban hội nghị từ xa, làm đầu mối liên hệ, tiếp nhận những ý kiến đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp, bạn đọc trong và ngoài tỉnh; Tập hợp và liên kết các cổng thông tin của các huyện, thị, thành ủy trực thuộc, các ban Đảng trung ương.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ giao; trợ giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng. Sử dụng phổ biến các thông tin, tài liệu điện tử, phát triển từng bước các hình thức làm việc từ xa, giảm đáng kế giấy tờ; giảm bớt các cuộc họp tập trung và thời gian hội họp, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin cho lãnh đạo Đảng các cấp; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong tỉnh; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước.

Đức Thiện

  • Xin chờ trong giây lát...