Thanh Hóa: “Trảm” một số dự án chậm tiến độ

Cập nhật: 10:13 | 15/10/2020
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có ý kiến chỉ đạo “trảm” một số dự án đã được chấp thuận chủ trương từ 3 đến 5 năm, nhưng đến nay vẫn không triển khai thực hiện.

Trước đó, 18/5/2020, Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa có Công văn số 5770-CV/VPTU gửi UBND tỉnh Thanh Hóa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc giao xử lý các dự án đã hết hiệu lực pháp lý của chủ trương đầu tư.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4515/SKHĐT-KTĐN ngày 04/8/2020; Công văn số 2859/SKHĐT-KTĐN ngày 27/5/2020 và Công văn số 4238/SKHĐT-KTĐN ngày 22/7/2020, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định không gia hạn thêm thời gian hiệu lực pháp lý của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 06 dự án.

Đồng thời, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo hết hiệu lực của văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đến các nhà đầu tư và các sở, ngành, đơn vị liên quan biết và thực hiện theo quy định.

thanh hoa tram mot so du an cham tien do
Dự án Bệnh viện quốc tế Sao Mai do Công ty CP Tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 27/4/2017

Cụ thể, 06 dự án không gia hạn thêm thời gian hiệu lực pháp lý của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư gồm:

Dự án Khu thương mại dịch vụ do Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Quốc Hưng QT làm chủ đầu tư (Địa điểm: phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa; Diện tích sử dụng đất là 12.000m2; Tổng mức đầu tư là 62 tỷ đồng). Dự án này được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 15/5/2017 và Văn bản ra hạn số 3588/UBND-NN ngày 28/3/2019.

Dự án Dây chuyền sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn công nghệ rung ép do Công ty cổ phần xây dựng phát triển Hòa Bình làm chủ đầu tư (Địa điểm: xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa; Diện tích sử dụng đất là 49.100m; Tổng mức đầu tư 107 tỷ đồng). Dự án này được chấp thuận chủ trương đầu tư tại các quyết định số: 116 2/QĐ-UBND ngày 14/4/2017; 2086/QĐ- UBND ngày 03/6/2019 và các văn bản ra hạn số: 6763/UBND-THKH ngày 03/6/2019; 10866/UBND-THKH ngày 20/8/2019.

Dự án Bệnh viện quốc tế Sao Mai do Công ty CP Tập đoàn Sao Mai làm chủ đầu tư (Địa điểm: xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn; Diện tích sử dụng đất là 34.400m2; Tổng mức đầu tư là 700 tỷ đồng). Dự án này được chấp thuận chủ trương đầu tư tại các quyết định số: 1375/QĐ-UBND ngày 27/4/2017; 384/QĐ- UBND ngày 24/01/2019.

thanh hoa tram mot so du an cham tien do
Một số dự án sau khi được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư thì không thực hiện

Dự án Khu dịch vụ thương mại Lựu Sướng do Công ty TNHH thương mại Lựu Sướng làm chủ đầu tư (địa điểm: xã Thành Vân, huyện Thạch Thành; Diện tích sử dụng đất là 7.832m2; Tổng mức đầu tư là 11 tỷ đồng). Dự án này được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 499 1/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 và Văn bản gia hạn số 10545/UBND-THKH ngày 16/9/2016.

Dự án Trang trại nuôi bò thịt, bò sữa, bò giống chất lượng cao tập trung do Công ty TNHH DreamF Vina làm chủ đầu tư (địa điểm: xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn; Diện tích sử dụng đất là 21000m2; Tổng mức đầu tư là 204 tỷ đồng). Dự án này được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 18/01/2017.

Dự án Trung tâm dịch vụ tổng hợp do Hộ kinh doanh cá thể Lê Quang Việt làm chủ đầu tư (địa điểm: thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống; Diện tích sử dụng đất là 4.892m2; Tổng mức đầu tư là 9 tỷ đồng). Dự án này được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 364 1 /QĐ-UBND ngày 26/9/2017; gia hạn 6504/UBND-THKH ngày 07/6/2018.

Tại công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đồng ý gia hạn thời gian hiệu lực pháp lý của Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư lần cuối cùng cho 23 dự án đến hết ngày 7/02/2021.

Đức Thiện

  • Xin chờ trong giây lát...