Thanh Hóa: Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên

Cập nhật: 15:00 | 22/05/2019
Sáng ngày 22/5, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Tầm nhìn, một lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2019.

Theo đó, để Kế hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, Sở Nội vụ đã có công văn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện thực hiện một tốt một số nội dung sau:

Chỉ đạo phòng Tổ chức cán bộ hoặc phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo phổ biến Kế hoạch xét thăng hạng đến toàn thể giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý; đồng thời thông báo Kế hoạch xét thăng hạng trên trang thông tin điện tử của UBND huyện, thị xã, thành phố và niêm yết công khai tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (thời gian thực hiện từ ngày 26/4/2019-25/5/2019).

thanh hoa to chuc xet thang hang chuc danh nghe nghiep cho giao vien
Hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên do Sở Nội vụ Thanh Hóa phát hành

Hướng dẫn Hiệu trưởng các trường thực hiện tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí đăng ký dự xét thăng hạng giúp Hội đồng. Lệ phí xét thăng hạng của thí sinh được quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (thời gian thực hiện từ ngày 27/5/2019 đến ngày 07/6/2019).

Hồ sơ xét thăng hạng sẽ do Sở Nội vụ thống nhất phát hành, đại diện công chức phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố đến Sở Nội vụ để nhận và hướng dẫn giáo viên hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng theo quy định (thời gian phát hành hồ sơ bắt đầu từ ngày 15/5/2019).

Mỗi cá nhân đăng ký xét thăng hạng làm 02 bộ hồ sơ; trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo/UBND huyện, thị xã, thành phố lưu giữ, quản lý 01 bộ hồ sơ; Sở Nội vụ lưu giữ, quản lý 01 bộ hồ sơ.

Các đơn vị có trách nhiệm thành lập Hội đồng sơ tuyển theo Kế hoạch xét thăng hạng và thực hiện thẩm định, chấm điểm hồ sơ, tổ chức sát hạch và công khai kết quả sơ tuyển theo quy định (thời gian thực hiện từ ngày 05/6/2019 đến 05/7/2019); Tổng hợp kết quả sơ tuyển, có văn bản cử giáo viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét thăng hạng theo từng cấp học, hồ sơ cá nhân và lệ phí dự xét thăng hạng gửi về Sở Nội vụ chậm nhất vào ngày 20/7/2019.

Đức Thiện

  • Xin chờ trong giây lát...