Thanh Hóa: Sẽ kiểm tra một số dự án đầu tư theo hình thức PPP, hợp đồng BT

Cập nhật: 06:25 | 21/05/2019
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT trên địa bàn. Theo đó, ông Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ làm Trưởng đoàn kiểm tra.

Ông Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu Thanh Hóa làm Trưởng đoàn kiểm tra các dự án PPP, hợp đồng BT.

Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra 6 dự án: Dự án Trung tâm hành chính TP. Thanh Hóa do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư; Dự án Xây dựng mới trường THPT Chu Văn An và đầu tư hoàn chỉnh Trung tâm thể dục thể thao huyện Nga Sơn do Liên danh Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Việt Hung và Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Hoàng Long làm chủ đầu tư; Dự án Cầu qua sông Nhà Lê, thuộc tuyến đường vành đai Đông Tây, TP. Thanh Hóa do Công ty CP Sông Mã làm chủ đầu tư; Dự án dự án đường từ QL47 đi tỉnh lộ 517, huyện Đông Sơn do Tổng công ty CP đầu tư xây dựng Minh Tuấn làm chủ đầu tư; Dự án Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử thái miếu Nhà hậu Lê, tại phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa do Liên danh Công ty CP xây dựng Tập đoàn Miền Trung và Công ty CP xây dựng phát triển Hòa Bình làm chủ đầu tư; Dự án Đường giao thông Thịnh Đông, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 1) do Liên danh Công ty CP Đầu tư và xây dựng Tuấn Linh và Công ty CP xây dựng giao thông thủy lợi Tuấn Hùng làm chủ đầu tư.

Đối với mỗi dự án, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra 8 nộ dung: Một là, kiểm tra, rà soát lại trình tự, thủ tục đầu tư dự án và các nội dung dự án đã phê duyệt; việc tổ chức thực hiện dự án tuân thủ theo đúng Quyết định phê duyệt đầu tư của người có thấm quyền.

Dự án Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử thái miếu Nhà hậu Lê, tại phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa là 1 trong 6 dự án bị kiểm tra lần này.

Hai là, kiểm tra, rà soát lại các nội dung của hợp đồng đã ký kết nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tuân thủ theo dự án đã được phê duyệt.

Ba là, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giám sát đánh giá đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án, giám sát quản lý chất lượng công trình, quản lý và nghiệm thu khối lượng thực hiện của các đơn vị liên quan trong hợp đồng.

Bốn là, kiểm tra việc bố trí vốn, giải ngân vốn cho dự án của nhà đầu tư theo các cam kết, các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Năm là, kiểm tra việc giao đất thanh toán cho nhà đầu tư theo các quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký kết.

Sáu là, kiểm tra việc chủ đầu tư, các đơn vị thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc của các cơ quan cấp trên trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Bảy là, rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư, các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện dự án, như: quá trình quản lý dự án, quá trình trình duyệt dự án, thủ tục thanh toán,...

Tám là, kiểm tra việc bố trí bộ phận, cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án của cơ quan nhà nước được giao ký kết hợp đồng với nhà đầu tư.

Như vậy, thông qua việc kiểm tra sẽ giúp UBND tỉnh rà soát lại trình tự thủ tục đầu tư dự án, đảm bảo giao quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư đúng theo quy định của pháp luật, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đồng thời chấn chỉnh và xử lý kịp thời các đơn vị không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Đức Thiện

  • Xin chờ trong giây lát...