Thanh Hóa: Sắp nghỉ hưu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn thực hiện quy hoạch nhân sự

Cập nhật: 08:00 | 11/03/2020
Mặc dù đã có thông báo nghỉ hưu nhưng ông Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn thực hiện quy hoạch nhân sự. Việc làm của ông Phương được cho là “đã tạo ra dư luận không tốt”.

Ngày 20/01/2020, Sở Văn hóa, Thể thaoDu lịchTờ trình số 208/TTr-SVHTTDL gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị phê duyệt kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Được biết, Tờ trình số 208/TTr-SVHTTDL do ông Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaoDu lịch ký (nay ông Phương đã nghỉ hưu). Tại Tờ trình số 208/TTr-SVHTTDL, Sở Văn hóa, Thể thaoDu lịch đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt nhân sự để bổ nhiệm các chức danh là: Trưởng phòng quản lý Thể dục thể thao; Phó Chánh văn phòng sở; Phó trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính; Phó trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình; Phó trưởng Phòng Quản lý du lịch; Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ; Trưởng ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh.

Cùng thời điểm này, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng nhận được thư đề nghị xem xét việc Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaoDu lịch trước khi về hưu thực hiện bổ nhiệm quy hoạch thần tốc.

Theo đó, nội dung thư đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét lại việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Quản lý Di tích lịch sử Lam Kinh đối với ông Vũ Đình Sỹ; Xem xét lại việc bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình đối với bà Lê Ý Nhi; Xem xét lại việc có hay không lấy số quyết định “chèn” để hợp thức hóa quyết định bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015-2020.

Sau khi xem xét nội dung thư kiến nghị, ngày 22/01/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 1033/UBND-THKH giao Sở Nội vụ căn cứ các quy định của pháp luật, nghiên cứu đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thaoDu lịch, thư kiến nghị, thẩm tra kỹ điều kiện tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thaoDu lịch; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

thanh hoa sap nghi huu giam doc so van hoa the thao va du lich van thuc hien quy hoach nhan su
Công văn số 1033/UBND-THKH của UBND tỉnh Thanh Hóa

Ngày 04/03/2020, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 363/SNV-TCBC báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc kiểm tra xác minh đơn kiến nghị, tố cáo về việc thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ thần tốc, không đúng tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaoDu lịch.

Nội dung Công văn số 363/SNV-TCBC của Sở Nội vụ Thanh Hóa nêu rõ: Sau khi kiểm tra, xác minh 08 hồ sơ cán bộ công chức, viên chức đề nghị bổ nhiệm, đều có trong quy hoạch, giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025 theo Quyết định số 345/QĐ-SVHTTDL ngày 31/7/2019 của Giám đốc Văn hóa, Thể thaoDu lịch.

Tuy nhiên, theo đơn phản ánh và qua rà soát hồ sơ, có 02 trường hợp quy hoạch và bổ sung quy hoạch như sau: Trường hợp thứ nhất, bà Lê Ý Nhi, tháng 5/2018 được tuyển dụng công chức không qua thi tuyển (trước đây bà Nhi là viên chức Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn), đến tháng 7/2019 bà Lê Ý Nhi được quy hoạch, giữ các chức vụ như: Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình; Phó Chánh Văn phòng Sở giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025 theo Quyết định số 345/QĐ- SVHTTDL ngày 31/7/2019 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaoDu lịch.

Trường hợp thứ hai, ông Vũ Đình Sỹ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh, năm 2019, phải đưa ra khỏi danh sách quy hoạch chức vụ Trưởng Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh vì bị kỷ luật hình thức khiển trách do vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình tại Quyết định số 477/QĐ-SVHTTDL ngày 29/10/2018 của Sở Văn hóa, Thể thaoDu lịch.

Ngày 29/10/2019, ông Vũ Đình Sỹ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh đã hết thời gian bị kỷ luật. Ngày 15/01/2020, ông Vũ Đình Sỹ được bổ sung quy vào hoạch theo Quyết định số 29/QĐ-SVHTTDL của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaoDu lịch.

Căn cứ Quy định số 378-QĐ/TU ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa; Công văn số 1151-CV/TU ngày 22/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc hướng dẫn quy trình rà soát, bô sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, thì việc Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaoDu lịch phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025 theo Quyết định số 345/QĐ-SVHTTDL ngày 31/7/2019 là bảo đảm theo quy định của Đảng và pháp luật.

thanh hoa sap nghi huu giam doc so van hoa the thao va du lich van thuc hien quy hoach nhan su
Ông Phạm Duy Phương, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

Tuy nhiên, tại thời điểm quy hoạch bà Lê Ý Nhi mới được tuyển dụng công chức không qua thi tuyển (hơn 01 năm ) và ông Vũ Đình Sỹ vừa hết thời gian bị kỷ luật (hơn 02 tháng) tại thời điểm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaoDu lịch đã có thông báo nghỉ hưu để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 01/02/2020 đã tạo ra dư luận không tốt.

Đối với nội dung xem xét lại có hay không việc lấy số quyết định “chèn” để hợp thức hóa quyết định bổ sung quy hoạch giai đoạn 2015-2020 Sở Nội vụ cho hay: Qua kiểm tra tại bộ phận Văn thư lưu trữ Sở Văn hóa, Thể thao va Du lịch, Quyết định số 345/QĐ-SVHTTDL ngày 31/7/2019 về việc phê duyệt quy hoạch (A3) cấp Trưởng, cấp Phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở giai đoạn 2015-2020; Quy hoạch (A2) cấp Trưởng, cấp Phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở giai đoạn 2020 -2025, không thực hiện ký số theo quy định tại Thông tư số 41/2017/TT-BTTT ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về sử dụng chữ ký sổ cho văn bản trong cơ quan nhà nước; không scan tệp văn bản lên hệ thống mạng nội bộ của Sở, do đó chưa kết luận được việc Sở Văn hóa, Thể thaoDu lịch có chèn số quyết định về quy hoạch hay không.

Như vậy, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa những nội dung theo thư kiến nghị đã được Sở Nội vụ vào cuộc xác minh, làm rõ và kết luận. Tuy nhiên, Sở Nội vụ không kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân “đã tạo ra dư luận không tốt”.

Ngoài ra, Sở Nội vụ Thanh Hóa cho biết: “Theo điểm 3.6 mục 3 Kết luận số 928-KL/TU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xử lý kết quả tự kiểm tra, rà soát trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng: “Đối với xử lý các trường hợp luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử có thiếu sót liên quan đến công tác tuyển dụng công chức, viên chức, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ”. Hiện nay, Bộ Nội vụ chưa có hướng dẫn, vì vậy chưa đủ cơ sở để thực hiện”.

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...