Thanh Hóa: Hàng loạt dự án đầu tư xây dựng từ nguồn kinh phí giáo dục, đào tạo dính sai phạm

Cập nhật: 07:00 | 24/09/2019
Qua thanh tra các dự án đầu tư xây dựng từ nguồn kinh phí giáo dục, đào tạo, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện, tổng sai phạm về kinh tế lên đến hơn 1,6 tỷ đồng.

Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa làm chủ đầu tư, được đầu tư xây dựng năm 2015, gồm 04 công trình: Nhà lớp học và thư viện Trường THCS sở xã Minh Lộc, Trường THCS xã Thanh Thủy, Trường THCS xã Quảng Vọng, THCS xã Nga Bạch. Tổng kinh phí đầu tư là 13,36 tỷ đồng. Tuy nhiên theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (BVTC), tính thừa khối lượng, với tổng giá trị 44.891.626 đồng, nhưng vẫn được nghiệm thu, quyết toán.

Dự án nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường THPT năm 2018 (hạng mục Công trình Nhà Đa năng trường THPT Mai Anh Tuấn, huyện Nga Sơn) do Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa làm chủ đầu tư, được đầu tư theo Đề án mở rộng, nâng cấp các trường THPT để đạt chuẩn quốc gia đến năm 2020. Tổng dự toán được duyệt là 6,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo hồ sơ thiết kế BVTC, tính thừa khối lượng, giá trị 21.486.471 đồng. Đến nay, đã hết thời hạn hợp đồng, nhưng công trình vẫn đang thi công dở dang.

Dự án Nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Quan Hóa do Huyện ủy Quan Hóa làm chủ đầu tư. Dự án này được đầu tư với mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn theo Quy định số 03-QĐ/Tg ngày 07/01/2009 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo đó, công trình khởi công xây dựng tháng 3/2016, hoàn thành tháng 11/2016, được phê duyệt quyết toán hoàn thành ngày 17/8/2017 với tổng giá trị quyết toán là 4,27 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo hồ sơ thiết kế BVTC, tính thừa khối lượng trát tường, giá trị 19.275.819 đồng, nhưng vẫn được nghiệm thu, quyết toán.

Dự án Trung tâm bồi dưỡng chính trị Sầm Sơn do Thành ủy sầm Sơn làm chủ đầu tư (gồm các hạng mục: nhà hành chính, nhà lớp học, thư viện, nhà xe và các hạng mục phụ trợ). Dự án khởi công xây dựng tháng 7/2016, hoàn thành tháng 8/2017. Đã phê duyệt quyết toán hoàn thành ngày 24/10/2017 với tổng giá trị quyết toán là 11,106 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo hồ sơ thiết kế BVTC, tính thừa khối lượng bê tông lót sân giá trị 25.838.745 đồng, nhưng vẫn được nghiệm thu, quyết toán.

thanh hoa hang loat du an dau tu xay dung tu nguon kinh phi giao duc dao tao dinh sai pham
Dự án do Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hỏa làm chủ đầu tư dính sai phạm

Dự án Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Như Xuân do Huyện ủy Như Xuân làm chủ đầu tư. Dự án này được đầu tư theo Kết luận số 21-KL/TU ngày 04/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự án bao gồm: Hạng mục Nhà ăn, ký túc xá, hạ tầng kỹ thuật và hạng mục Nhà hội trường 120 chỗ.

Hạng mục Nhà hội trường 120 chỗ được khởi công xây dựng tháng 6/2013, hoàn thành tháng 9/2014. Đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành ngày 03/01/2017, giá trị quyết toán 3,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Kết luận số 21 -KL/TU ngày 04/8/2008 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thì dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thế nhưng, ngày 26/4/2013, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân lại phê duyệt báo cáo KTKT, đầu tư xây dựng hạng mục Nhà hội trường 120 chỗ, 5 phòng chức năng, bằng nguồn vốn ngân sách huyện. Ngoài ra, việc lựa chọn nhà thầu, triển khai thi công xây dựng khi chưa có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh là không đúng với chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Không chỉ vậy, hồ sơ thiết kế BVTC tính thừa khối lượng, với tổng giá trị 65.721.384 đồng, nhưng vẫn được nghiệm thu, thanh quyết toán.

Hạng mục Nhà ăn, ký túc xá, hạ tầng kỹ thuật được khởi công xây dựng tháng 9/2014, hoàn thành tháng 5/2015. Đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành ngày 03/01/2017, giá trị quyết toán 2,54 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo hồ sơ thiết kế tính thừa khối lượng, giá trị 28.673.370 đồng, nhưng vẫn được nghiệm thu, quyết toán.

Dự án nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thạch Thành do Huyện ủy Thạch Thành làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công xây dựng tháng 7/2014, hoàn thành tháng 02/2015. Đã phê duyệt quyết toán ngày 02/8/2015 với tổng giá trị quyết toán là 4,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, hồ sơ thiết kế BVTC tính thừa khối lượng, với tổng giá trị 32.167.804 đồng, nhưng vẫn được nghiệm thu, thanh quyết toán.

Dự án do Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh làm chủ đầu tư (bao gồm: Hạng mục Nhà hội trường và Hạng mục Nhà hiệu bộ). Hạng mục Nhà hội trường, có tổng dự toán được duyệt là 7,85 tỷ đồng. Khởi công xây dựng tháng 11/2015, hoàn thành tháng 9/2016. Thế nhưngđến nay vẫn chưa phê duyệt quyết toán (chậm tiến độ theo quy định tại Thông tư sơ 09/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính). Ngoài ra, hồ sơ dự toán tính thừa khối lượng, chế độ với tổng giá trị 100.579.764 đồng (gồm: tính thừa giá trị khối lượng xây lắp là 17.620.195 đồng, chi phí báo cáo đánh giá DADT 32.959.569đ và chi phí tư vấn khác 50.000.000 đồng).

Hạng mục Nhà hiệu bộ được khởi công xây dựng tháng 8/2014, hoàn thành tháng 12/2015. Đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành ngày 13/9/2016, giá trị quyết toán là 4,78 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán tính thừa khối lượng ván khuôn sàn mái(giá trị 15.600.259 đồng) nhưng vẫn được nghiệm thu, quyết toán.

thanh hoa hang loat du an dau tu xay dung tu nguon kinh phi giao duc dao tao dinh sai pham
Dự án do Trường Đại học Hồng Đức làm chủ đầu tư (các hạng mục) dính nhiều sai phạm

Dự án Cải tạo trường Chính trị doTrường chính trị tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Dự án được Khởi công xây dựng tháng 5/2013, hoàn thành tháng 01/2015, đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành ngày 19/10/2015, giá trị quyết toán 16,112 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo hồ sơ quản lý chất lượng, hoàn công công trình còn một số sai phạm như, đơn vị thẩm tra không ký, ghi ngày tháng vảo ô thẩm tra; Biên bản nghiệm thu không ghi tên bản vẽ liên quan đến công việc nghiệm thu; nhật ký không ghi số trang.

Dự án do Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hỏa làm chủ đầu tư (bao gồm: Hạng mục Nhà giảng đường B9 và Hạng mục Nhà liên hợp, công vụ, kỷ túc xá).

Hạng mục Nhà giảng đường B9 được khởi công xây dựng tháng 11/2015, hoàn thành tháng 6/2016. Đã phê duyệt quyết toán hoàn thành ngày 02/5/2019, giá trị quyết toán 4,89 tỷ đồng. Công trình hoàn thành từ năm 2016, nhưng đến ngày 02/5/2019 mới phê duyệt quyết toán (chậm tiến độ theo quy định tại Thông tư số 09/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính). Ngoài ra theo hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán, tính thừa khối lượng cửa đi 2 cánh mở quay, với giá trị 31.594.485đ, nhưng vẫn được nghiệm thu, quyết toán.

Hạng mục nhà liên hợp có tổng dự toán sau điều chỉnh được duyệt là 15,911 tỷ đồng. Khởi công xây dựng tháng 11/2017, thời gian hoàn thành theo hợp đồng khoảng tháng 10/2018. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại công trình chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng (chậm tiến độ 8 tháng so với hợp đồng). Ngoài ra, theo hồ sơ thiết kế BVTC tính thừa khối lượng, giá trị 47.317.004 đồng, nhưng vẫn được nghiệm thu, quyết toán.

Dự án Nhà đa năng, Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa do Trường Cao đẳng Nông lâm Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 9/2016, hoàn thành tháng 6/2018. Dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành ngày 27/12/2018, giá trị quyết toán là 19,77 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán tính thừa khối lượng, giá trị 59.855.000 đồng, nhưng vẫn được nghiệm thu, quyết toán.

thanh hoa hang loat du an dau tu xay dung tu nguon kinh phi giao duc dao tao dinh sai pham
Công trình Nhà Đa năng trường THPT Mai Anh Tuấn, huyện Nga Sơn do Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa làm chủ đầu tư dính sai phạm

Dự án đầu tư hạ tầng phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội do Trường Đại học Y Hà nội được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư theo quyết định số 3601/QĐ- UBND ngày 22/9/2017. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình được Trung tâm Kiểm định chất lượng Sở Xây dựng thẩm tra, tổng giá trị dự toán được duyệt là 106,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán được duyệt, các họp đồng đã ký, phát hiện một số hạng mục tính sai tăng, với tổng giá trị 739.661.406 đồng.

Dự án do Trường Đại học Hồng Đức làm chủ đầu tư (bao gồm các hạng mục: Hạng mục hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2; Hạng mục sân bãi thế thao cơ sở 3…).

Hạng mục hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2, Trường Đại học Hồng Đức được đầu tư gồm hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước, vỉa hè cây xanh, điện chiếu sáng. Khởi công ngày 20/5/2016, hoàn thành ngày 26/02/2017. Đã được phê duyệt quyết toán ngày 24/11/2017, giá trị quyết toán là 15.67 tỷ đồng. Hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán, tính thừa chiều dài các loại cáp điện chiếu sáng, với giá trị 50.482.582 đồng, nhưng vẫn được nghiệm thu, quyết toán.

Hạng mục Sân bãi thể thao, cơ sở 3, được phê duyệt với mục tiêu đầu tư xây dựng hệ thống khán đài thi đấu, sân tập luyện thể thao. Tống dự toán được duyệt là 45,8 tỷ đồng trong đó xây lắp 40,9 tỷ đồng. Công trình khởi công ngày 20/6/2012, sau đó dừng do Quyết định của UBND tỉnh về dừng, cắt giảm đầu tư công, sau đó thi công lại và ngày hoàn thành 03/4/2017. Công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng và đang trình hồ sơ phê duyệt quyết toán. Hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán tính thừa khối lượng dàn giáo, giá trị 130.796.911 đồng. Đã được chủ đầu tư nghiệm thu, tổng họp quyết toán.

Hạng mục cấp điện, cấp thoát nước, lát hè và cây xanh - Trung tâm GDQP, thuộc trường ĐH Hồng Đức có tổng giá trị dự toán được duyệt sau điều chỉnh là 14,87 tỷ đồng. Công trình khởi công ngày 22/6/2011, cuối năm 2011 tạm dừng do Quyết định của UBND tỉnh về dừng, cắt giảm đầu tư công. Năm 2014, thi công lại và hoàn thành ngày 11/7/2016. Đã bàn giao đưa vào sử dụng, chưa phê duyệt quyết toán. Hồ sơ thiết kế và hợp đồng thi công tính sai chi phí một số công việc xây lắp, giá trị 69.170.965 đồng. Đã được chủ đầu tư nghiệm thu, tổng hợp quyết toán.

Hạng mục đường giao thông nội bộ - công trình Trung tâm GDQP Thanh hóa thuộc Trường Đại học Hồng Đức có tổng dự toán được duyệt là 14,948 tỷ đồng. Công trình khởi công ngày 10/12/2009, năm 2011 dừng do Quyết định của UBND tỉnh về dừng, cắt giảm đầu tư công. Năm 2016, công trình thi công lại và ngày hoàn thành 10/8/2016. Tại thời điểm kiểm tra, công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng, chưa phê duyệt quyết toán. Hồ sơ thiết kế BVTC, dự toán và Họp đồng xây lắp, xác định một số hạng mục công việc, tính sai tăng khối lượng đào vét hữu cơ nền đường, giá trị 110.145.784 đồng. Đã được chủ đầu tư nghiệm thu, tổng hợp quyết toán.

Hạng mục Nhà ký túc xá số 1 được đầu tư với mục tiêu xây dựng nhà ở ký túc xá cho sinh viên, đáp ứng hoạt động của Trung tâm GDQP. Công trình khởi công ngày 09/9/2010, năm 2011 dừng do Quyết định của UBND tỉnh về dừng, cắt giảm đầu tư công. Năm 2016, công trình thi công lại và ngày hoàn thành 18/4/2017. Tại thời điểm kiểm tra, công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng và đang trình hồ sơ phê duyệt quyết toán, giá trị 21,24 tỷ đồng. Hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán, tính thừa khối lượng một số hạng mục xây lắp, với tổng giá trị 62.953.292 đồng. Đã được chủ đầu tư nghiệm thu, tổng hợp quyết toán.

Như vậy, qua thanh tra 11 dự án đầu tư xây dựng từ nguồn kinh phí giáo dục, đào tạo (gồm 2 dự án do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư, 6 dự án do các đơn vị sự nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng làm chủ đầu tư và 4 dự án Trung tâm giáo dục chính trị cấp huyện do Huyện ủy các huyện làm chủ đầu tư), cơ quan thanh tra phát hiện, tổng sai phạm về kinh tế là 1.656.212.671 đồng. Trong đó, phải xử lý thu hồi 374.101.074 đồng và kiến nghị giảm trừ quyết toán, không thanh toán 1.282.111.597 đồng.

Cơ quan thanh tra nhận định, để xảy ra sai phạm nêu trên trách nhiệm chính thuộc về các Chủ đầu tư; trách nhiệm trực tiếp thuộc về các Ban quản lý dự án và các tập thế, cá nhân được giao quản lý, thực hiện dự án; các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra, thẩm định, tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công, chịu trách nhiệm trong việc thực hiện không đúng các cam kết trong hợp đồng với chủ đầu tư.

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...