Thanh Hóa: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có “nâng đỡ không trong sáng” đối với ông Lê Mạnh Quang?

Cập nhật: 16:10 | 13/03/2020
Đội ngũ cán bộ chủ chốt Ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho rằng, việc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm ông Lê Mạnh Quang giữ chức vụ  Phó trưởng Phòng Khảo thí &KĐCLGD là “nâng đỡ không trong sáng. Vụ việc đã được Sở Nội vụ Thanh Hóa vào cuộc xác minh và kết luận.

Xung quanh việc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa bổ nhiệm ông Lê Mạnh Quang giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục, đại điện đội ngũ cán bộ chủ chốt của Ngành Giáo đục và Đào tạo tỉnh này đã có đơn gửi các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa (trong đó có Chủ tịch UBND tỉnh) đề nghị xem xét lại việc bổ nhiệm này.

Nội dung đơn đề nghị cho rằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm ông Lê Manh Quang, Chuyên viên Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục không đảm bảo công tâm, khách quan, đế lại dư luận không tốt vì các lý do:

Quá trình công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Quang để lại hình ảnh không tốt đối với cơ sở, được đánh giá là người có năng lực bình thường.

Ông Quang có quan hệ gần gũi với Giám đốc Sở nên được ưu ái và được trọng dụng ở các khâu, các vị trí quan trọng nhạy cảm của công tác thi cử.

Quá trình thực hiện quy trình bổ nhiệm, kết quả tín nhiệm đối với ông Quang thấp, không quá bán.

Ông Quang là đối tượng “không đưa vào nguồn quy hoạch, không bổ nhiệm vào các chức danh cao hơn” theo nội dung Công văn số 376-CV/BTCTU ngày 21/9/2011 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Đề án nguồn cán bộ, do trong năm 2011 ông Quang bỏ không tham gia bồi dưỡng, ôn tập, kiểm tra kiến thức để tham gia Đê án “Nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý” do Tỉnh ủy tổ chức. Bà Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo không xem xét quá trình công tác để quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Quang trái với nội dung Công văn của Ban Tổ Tỉnh ủy.

Sau khi nhận được đơn đề nghị nói trên, ngày 02/02/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 44/UBND-THKH gửi Sở Nội vụ giao kiểm tra xác minh đơn tố cáo của công dân.

“UBND tỉnh nhận được Đơn đề ngày 20/12/2019 ghi là của Đại diện cán bộ chủ chốt ngành GD&ĐT về đề nghị xem xét việc bổ nhiệm ông Lê Mạnh Quang vào vị trí Phó trưởng Phòng Khảo thí & KĐCLGD, Sở Giáo dục và Đào tạo. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền có ý kiến chi đạo như sau:

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, kiẻm tra, xác minh nội dung tổ cáo tại Đơn nêu trên; có ý kiến tham mưu đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh” nội dung Công văn số 44/UBND-THKH nêu rõ.

thanh hoa giam doc so giao duc va dao tao co nang do khong trong sang doi voi ong le manh quang
Công văn số 44/UBND-THKH của UBND tỉnh Thanh Hóa

Ngày 11/03/2020, Sở Nội vụ đã có báo cáo số 137 gửi UBND tỉnh Thanh Hóa về kết quả xác minh nội dung đơn tố cáo. Nội dung báo cáo cho thấy:

Đối với nội dung đơn tố cáo ông Quang để lại hình ảnh không tốt đối với cơ sở, được đánh giá là người có năng lực bình thường: Qua xác minh cho thấy, ông Lê Mạnh Quang sinh năm 1978. Trình độ chuyên môn Đại học sư phạm Địa lý (chính quy), Thạc sỹ Quản lý Giáo dục; Lý luận chính trị: Trung cấp; Chứng chỉ bồi dường quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; Ngạch công chức hiện giữ: 01.003.

Quá trình công tác: Từ 01/2002 đến 3/2009: Giáo viên trường THPT Tĩnh Gia 1; Từ 4/2009 đến 10/2019: Chuyên viên Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Từ tháng 11/2019 đến nay: Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong các năm học từ 2011-2012 đến 2018-2019, ông Lê Mạnh Quang luôn được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Từ năm 2011 đến năm 2018 được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Quá trình công tác ông Lê Mạnh Quang nhận được nhiều hình thức khen thưởng của Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Về nội dung đơn tố cáo ông Lê Mạnh Quang có quan hệ gần gũi với Giám đốc Sở nên được ưu ái và được trọng dụng ở các khâu, các vị trí quan trọng, nhạy cảm của công tác thi cử: Theo ý kiến kiến của cán bộ, công chức liên quan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các vị trí công tác tại Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục nằm trong danh mục các vị trí phải chuyển đổi công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo; việc chuyển đổi vị trí công tác (theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngàỵ 27/10/2007 của Chính phủ) của công chức Phòng Khảo thí và Kiểm định chât lượng giáo dục do Trưởng phòng quyết định theo quy định của Sở. Quá trình công tác tại Phòng Khảo thí và Kiếm định chất lượng giáo dục từ tháng 5/2009 đến nay, ông Lê Mạnh Quang được chuyển đổi các vị trí công tác như sau: Từ 5/2009 đến 02/2012: phụ trách công tác thi nghề phổ thông; Từ 3/2012 đến 12/2017: phụ trách công tác thi THPT quốc gia; Từ 01/2019 đến nay: phụ trách công tác Kiểm định chất lượng giáo dục và Trường chuẩn quốc gia.

Về nội dung đơn tố cáo quá trình thực hỉện quy trình bổ nhiệm, kết quả tín nhiệm của ông Lê Mạnh Quang thấp, không quá bán: Căn cứ quy định quy định khung số lượng cấp phó, Phòng Khảo thí và Kiểm định chât lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được bố trí 02 Phó trưởng phòng. Tại thời điểm thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Lê Mạnh Quang Phòng, Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có 01 Phó Trưởng phòng, thiếu 01 Phó Trưởng phòng so với quy định.

Ngày 12/9/2019, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện quy trình để bổ nhiệm thêm 01 Phó Trưởng phòng. Nhân sự bổ nhiệm gồm 02 công chức của Phòng, có trong danh sách quy hoạch chức danh Phó trưởng Phòng Khào thí và Kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025, gồm ông Âu Anh Tuấn và ông Lê Mạnh Quang.

thanh hoa giam doc so giao duc va dao tao co nang do khong trong sang doi voi ong le manh quang
Trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Trên cơ sở kết quả tín nhiệm tại các hội nghị nêu trên, đặc biệt là Hội nghị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 20/10/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định sổ 1928/QĐ-SGDĐT bổ nhiệm ông Lê Mạnh Quang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Về nội dung đơn phản ánh ông Lê Mạnh Quang là đối tượng “không đưa vào nguồn quy hoạch, không bổ nhiệm vào các chức danh cao hơn” theo nội dung Công văn số 376-CV/BTCTU ngày 21/9/2011 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về Đề án nguồn cán bộ do trong năm 2011 ông Lê Mạnh Quang bỏ không tham gia bồi dưỡng, ôn tập, kiểm tra kiến thức để tham gia Đề án “Nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý” do Tỉnh ủy tổ chức. Bà Hằng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã không xem xét quá trình công tác, quyết định bổ nhiệm ông Quang trái với nội dung Công văn số 376-CV/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu do Sở Giáo dục và Đào tạo cung cấp, vào thời điểm tháng 9/2011, ông Lê Mạnh Quang được cử tham gia bồi dưỡng, ôn tập, kiểm tra kiến thức để tham gia Đề án “Nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý” do Tỉnh ủy tổ chức nhưng sau đó đã bỏ, không tham gia bôi dưỡng, ôn tập. Thực hiện Công văn số 376-CV/TCTU ngày 21/9/2011 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kiểm điểm đối với ông Lê Mạnh Quang về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật về vấn đề nêu trên.

Để có thêm cơ sở kết luận nội dung nêu trên, ngày 18/02/2020, theo đề nghị của Đoàn Xác minh, Giám đốc Sở Nội vụ có Công văn số 236/SNV-TT đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho ý kiến. Tại Văn bản số 2936-CV/BTCTU ngày 05/3/2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có ý kiến như sau: “Đồng chí Lê Mạnh Quang đã bị loại khỏi danh sách dự nguồn đề án từ ngày 21/9/2011 và cho đến nay không thuộc đối tượng cán bộ có chức danh (hay quy hoạch chức danh) diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Do Công văn số 376-CV/BTCTU ngày 21/9/2011 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ nêu hình thức xử lý nên thời hiệu, thời hạn được căn cứ theo các quy định hiện hành của Đảng và Nghị định số 34/2011/NĐ-CP”.

Trên cơ sở ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đối chiếu với các quy định của Đảng và pháp luật về cán bộ công chức hiện hành, việc ông Lê mạnh Quang bỏ không tham gia bồi dưỡng, ôn tập, kiểm tra kiến thức để tham gia Đề án “Nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý”do Tỉnh ủy tổ chức từ năm 2011 đến nay đã hết hết thời hiệu, thời hạn thực hiện.

Từ kết quả xác minh nêu trên cho thấy việc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm ông Lê Mạnh Quang - Chuyên viên Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục vào vị trí Phó trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đảm bảo điêu kiện, tiêu chuẩn, đúng quy trình, quy định. Theo đó, đơn tố cáo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm ông Lê Mạnh Quang giữ chức vụ Phó trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục không đảm bảo công tâm, khách quan, để lại dư luận không tốt là không có cơ sở.

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...