Thanh Hóa: Doanh nghiệp khốn khổ vì kết luận thanh tra?

Cập nhật: 11:06 | 28/07/2020
Mặc dù không thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật phòng chống tham nhũng nhưng Công ty Bình Minh vẫn bị thanh tra theo kế hoạch phòng chống tham nhũng.

Kết luận thanh tra khiến doanh nghiệp điêu đứng

Theo chủ trương kêu gọi thu hút đầu tư của tỉnh Thanh Hóa, từ đầu những năm 2000 (năm 2003), Công ty TNHH Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh (Công ty Bình Minh) từ Vũng Tàu về Thanh Hóa đầu tư một số dự án. Trong đó có dự án Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa (diện tích 47ha). Bên cạnh đó, Công ty Bình Minh cũng đã đầu tư cho tỉnh Thanh Hóa hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Ga (thành phố Thanh Hóa).

Hai dự án này được doanh nghiệp thực hiện song song. Ngày 9/9/2008, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 572/QĐ-TTTH thanh tra 02 dự án của Công ty Bình Minh. Bốn tháng sau (ngày 12/1/2009), đơn vị này ban hành Kết luận thanh tra số 31/KL-TTTH.

Kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi hơn 26.872m2 đất tại Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi (đã giao đất cho doanh nghiệp) và giảm trừ 7,6 tỷ đồng quyết toán tại dự án hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Ga.

Kể từ ngày Kết luận thanh tra số 31/KL-TTTH được ban hành, Công ty Bình Minh rơi vào tình trạng khốn khổ, đó là hành trình 11 năm “kêu cứu”. Thế nhưng, sau tất cả Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vẫn giữ nguyên quan điểm tại kết luận số 31/KL-TTTH.

Theo ông Tào Quốc Tuấn, Giám đốc Công ty Bình Minh, Quyết định thanh tra và Kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa là không có căn cứ và trái pháp luật.

thanh hoa doanh nghiep khon kho vi ket luan thanh tra
Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa

“Theo Điều 34,35,36 của Luật Thanh tra năm 2004, Công ty Bình Minh không nằm trong danh sách đối tượng thanh tra được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 15/1/2008. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng không yêu cầu hoặc quyết định thanh tra đột xuất 02 dự án do Bình Minh làm chủ đầu tư. Việc Thanh tra tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định thanh tra số 572/QĐ-TTTH chỉ dựa vào Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng số 01/2007/QH12; Nghị quyết số 294A của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là hoàn toàn không đúng quy định của pháp luật”, ông Tuấn bức xúc.

Ông Tào Quốc Tuấn dẫn chứng: “Tại Khoản 3, Điều 1 (phạm vi điều chỉnh), Luật phòng chống tham nhũng quy định: Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức; Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp….; Cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của nhà nước, cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp nhà nước vào doanh nghiệp; Người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó”, không đề cập đến doanh nghiệp tư nhân. Trong khi đó Công ty Bình Minh là doanh nghiệp 100% vốn của tư nhân thì không thuộc đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật phòng chống tham nhũng.

Công ty Bình Minh sẽ kiến nghị cấp cao hơn

Ngay sau khi Thanh tra tỉnh có kết luận, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị, lắng nghe ý kiến của các Sở, ngành, đơn vị liên quan về việc thực hiện và xử lý sau thanh tra dưới sự chủ trì của ông Mai Văn Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

thanh hoa doanh nghiep khon kho vi ket luan thanh tra

Thông báo số 153/TB-UBND, của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 12/11/2009, về việc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị nghe báo cáo tình hình xử lý sau Kết luận số 31/KL-TTTH của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về 02 dự án do Công ty Bình Minh làm chủ đầu tư

Thông báo kết luận hội nghị nêu rõ, Thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi hơn 26.000m2 đất tại Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi là đúng. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đã có Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất… vì vậy đề nghị nêu trên phải được thực hiện theo đúng Nghị định của Chính phủ ban hành, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Đối với dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1), Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Thanh tra tỉnh chủ trì cùng UBND TP Thanh Hóa và nhà đầu tư trên cơ sở quy định hiện hành của pháp luật, thực tế của quá trình triển khai thực hiện dự án để xem xét lại từng nội dung cụ thể, thống nhất và báo cáo trước ngày 20/11/2009 trên tinh thần “thấu tình, đạt lý”.

Như vậy, thông báo kết luận hội nghị cho thấy, một số kiến nghị của Thanh tra tỉnh về việc thu hồi diện tích hơn 26.000 m2 đất tại Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi và số tiền giảm trừ gần 8 tỷ đồng giá trị xây lắp ở Khu công nghiệp Tây Bắc Ga đã được chỉ đạo, giải quyết.

Theo Luật Thanh tra năm 2004, Kết luận thanh tra phải được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ra quyết định xử lý vi phạm (nếu có) trong vòng 15 ngày. Thế nhưng, Thanh tra tỉnh và các bên liên quan không thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Thậm chí, trong báo cáo số 602/TTTH-P1, ngày 20/5/2020, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa còn cho rằng: Việc Chủ tịch UBND tỉnh chưa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra, theo quyết định tại Điều 44, Luật Thanh tra năm 2004 là không ảnh hưởng đến nội dung kết luận thanh tra và không đồng nghĩa với việc không đồng ý Kết luận số 31 ngày 12/01/2009 của Thanh tra tỉnh”.

thanh hoa doanh nghiep khon kho vi ket luan thanh tra

Công ty Bình Minh vừa có Văn bản kiến nghị Thanh tra Chính phủ

Không những thế, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa còn không xem xét giải quyết và trả lời Công ty Bình Minh theo văn bản kiến nghị số 08/CV/2009/BM ngày 12/2/2009 sau khi có Kết luận thanh tra số 31/KL-TTTH và “đổ thừa” cho doanh nghiệp là không có kiến nghị.

Được biết, dự án hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Ga và dự án Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi là hai dự án đầu tư theo cơ chế đổi đất lấy công trình đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Thế nên nhà đầu tư và chính quyền sở tại đều chưa có kinh nghiệm, khi cơ chế, chính sách còn thiếu và chưa rõ ràng trong quá trình triển khai gặp rất nhiều khó khăn.

Liên quan đến nội dung này, Công ty Bình Minh đã nhiều lần có văn bản kiến nghị gửi Thanh tra Chính phủ và một số cơ quan Trung ương để nghị xem xét lại Kết luận Thanh tra số 31/KL-TTTH; Báo cáo số 602/TTTH-P1, ngày 20/5/2020; Báo cáo số 877/TTTH-P1 ngày 13/7/2020 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, Công ty Bình Minh cũng đã có văn bản kiến nghị gửi Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Thường trực Tỉnh ủy có văn bản giao cho UBND tỉnh Thanh Hóa nhưng UBND tỉnh Thanh Hóa lại giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì trả lời doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo ông Tào Quốc Tuấn, đối tượng bị doanh nghiệp kiến nghị, phản ánh lại tham mưu văn bản cho UBND tỉnh trả lời doanh nghiệp là không khách quan. Vì thế Công ty Bình Minh sẽ tiếp tục kiến nghị đến cấp cao hơn.

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...