Thanh Hóa đang giảm cấp phó dư thừa theo lộ trình

Cập nhật: 12:00 | 24/07/2017
Ban Tổ chức tỉnh ủy Thanh Hóa ngày 23/7cho biết, hiện nay, số lượng cấp phó dư thừa tại một số Sở của tỉnh Thanh Hóa đã, đang tiến hành điều chuyển, xử lý để sắp xếp lại theo đúng quy định.

Cụ thể, ông Lại Thế Nguyên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp cấp phó theo đúng quy định tại một số đơn vị bổ nhiệm dư thừa.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã giảm từ 8 cấp phó xuống còn 5 Phó Giám đốc; Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giảm một cấp phó (từ 6 cấp phó xuống 5 cấp phó).

thanh hoa dang giam cap pho du thua theo lo trinh
 Sở NN&PTNT đã giảm được 3 cấp phó

"Trong thời gian tới, số lượng cấp phó dư thừa còn lại sẽ được sắp xếp đúng quy định. Việc này đã có kế hoạch và lộ trình cụ thể", ông Lại Thế Nguyên nói.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng ban hành quyết định số 4513/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 về quy định khung số lượng cấp phó các phòng, ban, đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Đối với khung số lượng cấp phó các phòng và tổ chức tương đương hiện tại có 5 biên chế sự nghiệp trở xuống thì có 1 cấp phó. Trường hợp có từ 6 biên chế sự nghiệp trở lên có không quá 2 cấp phó.

Cùng thời điểm trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng ban hành quyết định số 4514/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 về quy định khung các phó phòng đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, khung số lượng cấp phó các phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là đơn vị hành chính loại 1, hiện có 7 biên chế công chức trở lên (trừ phòng Dân tộc, phòng Y tế, phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố); các phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có không quá 3 cấp phó.

Các phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là đơn vị hành chính loại I hiện tại có 6 biên chế trở xuống; các phòng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là đơn vị hành chính loại 2, 3; phòng Dân tộc, phòng Y tế, phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, thị xã, thành phố, có không quá 2 cấp phó.

Đối với khung số lượng cấp phó các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định cụ thể như sau:

Các trường tiểu học, trung học cơ sở hạng 1 có không quá 2 phó hiệu trưởng.

Các trường tiểu học, trung học cơ sở hạng 2, 3, có 1 phó hiệu trưởng.

Các trường mẫu giáo, mầm non có từ 8 nhóm, lớp trở xuống đối với vùng trung du, đồng bằng, thành phố; hoặc có từ 6 nhóm, lớp trở lên đối với vùng miền núi, vùng sâu, hải đảo, có không quá 2 phó hiệu trưởng.

Đối với trường trung học cơ sở dân tộc nội trú, trường trung học cơ sở dân tộc bán trú, trường có 2 cấp học (tiểu học, trung học cơ sở) có không quá 2 phó hiệu trưởng.

Các đơn vị sự nghiệp khác từ hạng 3 trở xuống hoặc chưa xếp hạng, có 1 cấp phó.

Trước đó tại tỉnh Thanh Hóa, báo chí đã phản ánh nhiều về tình trạng lạm phát cấp phó tại một số cơ quan, đơn vị.

Điển hình là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa...

Ngoài việc dôi dư hàng loạt các cấp phó ở các Sở, các đơn vị khác trong tỉnh cũng dư thừa hàng loạt cấp Phó như: Thành phố Thanh Hóa dư thừa 53 vị trí phó phòng; huyện Triệu Sơn thừa 32 phó phòng; huyện Thiệu Hóa thừa 20 phó phòng; huyện Tĩnh Gia thừa 17 phó phòng; huyện Yên Định thừa 12 phó phòng; huyện Thạch Thành thừa 17 phó phòng…

Không chỉ dư thừa ở cấp huyện, thị mà ở cấp xã cũng có rất nhiều những chức danh dư thừa.

Tình trạng trên đã xảy ra nhiều tiền lệ và hệ lụy xấu trong việc tuyển dụng và bổ nhiệm công chức, viên chức ở Thanh Hóa.

Việc lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định quy định khung cấp phó mới đây được coi là động thái tích cực trong việc chấn chỉnh, sắp xếp lại số cấp phó theo quy định, sau hàng loạt các tai tiếng trước đó về công tác cán bộ...

  • Xin chờ trong giây lát...