Thanh Hóa: Cần hài hòa lợi ích khi giải quyết mối quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và doanh nghiệp

Cập nhật: 10:58 | 20/04/2020
Cho rằng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa  giải quyết mối quan hệ tín dụng chưa đảm bảo các quy định của pháp luật nên ông Trần Tiến Quân, Giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Phúc đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng để nhờ xem xét.

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, ông Trần Tiến Quân cho biết, Công ty Cổ phần Hồng Phúc (Cụm làng nghề xã Hà Phong, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đã có quan hệ tín dụng với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa (BIDV Thanh Hóa) từ năm 2001.

Giai đoạn 2001 – 2011 quan hệ tín dụng giữa hai bên rất tốt, đảm bảo thời gian vay, thời gian trả gốc và lãi. Bắt đầy từ năm 2012, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa áp dụng mức lãi suất cho vay rất cao khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh điêu đứng, thậm chí phá sản, trong đó có Công ty Cổ phần Hồng Phúc.

Kể từ thời gian đó, Công ty Cổ phần Hồng Phúc bị mất cân đối tài chính, làm ăn khó khăn, dẫn đến khoản nợ vay đến nay chưa trả hết cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa.

thanh hoa can hai hoa loi ich khi giai quyet moi quan he tin dung giua ngan hang va doanh nghiep
Đơn gửi các cơ quan chức năng của ông Trần Tiến Quân, Giám đốc Công ty Cổ phần Hồng Phúc

Cũng theo ông Trần Tiến Quân, Công ty Cổ phần Hồng Phúc xác định, nợ vay là phải trả, do đó phí công ty đã có công văn yêu cầu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa xử lý các khoản nợ vay giữa hai bên bằng con đường pháp luật (khởi kiện ra tòa). Tuy nhiên, phía Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa không thực hiện việc này.

Ngày 21/11/2019, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa đã cho người của ngân hàng và một số thành phần xã hội đến chiếm giữ tài sản của Công ty Cổ phần Hồng Phúc tại Cụm làng nghề xã Hà Phong, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Vấn đề ở đây là, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa thực hiện việc chiếm giữ tài sản của Công ty Cổ phần Hồng Phúc khi chưa được sự đồng ý từ phía Công ty. Tất cả các văn bản, giấy tờ chiếm giữ tài sản không được phía Công ty Cổ phần Hồng Phúc xác nhận. Ông Quân cho rằng, việc làm của ngân hàng là vi phạm pháp luật, gây tổn hại đến công ty.

Để minh chứng cho ý trên, ông Trần Tiến Quân lập luận: Thứ nhất, tài sản mà Công ty Cổ phần Hồng Phúc thể chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa vẫn đang thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Công ty.

Thứ hai, tài sản mà Công ty Cổ phần Hồng Phúc thể chấp để vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa là một phần rất nhỏ trong tổng số tài sản hiện có của công ty.

Thứ ba, việc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa chiếm giữ tài sản và tiến hành đấu giá (theo thông báo của ngân hàng là đã bán đấu giá thành công) khi chưa được sự đồng ý, không thông báo cho Công ty Cổ phần Hồng Phúc là chưa đảm bảo theo quy định.

thanh hoa can hai hoa loi ich khi giai quyet moi quan he tin dung giua ngan hang va doanh nghiep
Công văn số 401/CV-BIDV.TH của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu mà phóng viên có được cho thấy, ngày 14/4/2020, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa có Công văn số 401/CV-BIDV.TH yêu cầu Công ty Cổ phần Hồng Phúc di chuyển đồ đạc, tài sản khác ra khỏi tài sản đảm bảo – lần 5. Nội dung công văn cho biết, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa đã bán đấu giá thành công tài sản đảm bảo của Công ty Cổ phần Hồng Phúc… Ngày 17/4/2020, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa sẽ tiến hành bàn giao tài sản cho bên trúng đấu giá theo quy định của pháp luật. Vì vậy, bằng văn bản này, một lần nữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa yêu cầu Công ty Cổ phần Hồng Phúc và Công ty TNHH Tân Hồng Phúc di chuyển toàn bộ các đồ đạc, tài sản khác không thuộc tài sản thế chấp ra khỏi tài sản đảm bảo trước ngày 17/4/2020; Quả thời hạn nêu trên mà Công ty Cổ phần Hồng Phúc và Công ty TNHH Tân Hồng Phúc không tự nguyện di dời thì Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa sẽ di chuyển tài sản bảo đảm ra vị trí khác và không chịu trách nhiệm với bất kể mất mát, hư hỏng nào của tài sản.

Để làm rõ nội dung thông tin, phóng viên đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Đoàn Thanh Đăng, Chuyên viên Phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Ngân Thương mại cổ phần phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa. Qua cuộc trao đổi, ông Đăng khẳng định, việc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa thu giữ tài sản của Công ty Cổ phần Hồng Phúc là đúng theo quy định của pháp luật và Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội. Tại buổi thu giữ tài sản, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa có mời các bên liên quan cùng chứng kiến và lập vi bằng.

Xung quanh câu chuyện giải quyết mối quan hệ tín dụng giữa Công ty Cổ phần Hồng Phúc và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thanh Hóa một số chuyên gia pháp lý cho rằng, giữa công ty và ngân hàng đã có mối quan hệ tín dụng lâu năm. Do đó, giữa công ty và ngân hàng cần có một tiếng nói chung, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên. Trong trường hợp không tìm ra tiếng nói chung thì tòa án sẽ là nơi phân xử và dung hòa các lợi ích.

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...