Thanh Hóa: Ban hành quy chế phối hợp theo dõi xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng

Cập nhật: 10:33 | 30/07/2020
Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND kèm theo Quy chế phối hợp theo dõi xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Quy chế phối hợp theo dõi xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng do UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành được kết cấu hợp lý, chặt chẽ, bao gồm 3 chương và 7 điều.

Theo đó, Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc theo dõi, phát hiện, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng làm cản trở sự phát triển của các đơn vị, địa phương, gây bức xúc dư luận trong nhân dân.

Quy chế được áp dụng đối với các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về phương thức phối hợp, Quy chế nêu rõ, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt thông tin; khi phát hiện những nội dung thông tin cần xem xét, xử lý thì chủ động sử dụng ngay các biện pháp ngăn chặn trong phạm vi khả năng và quyền hạn của đơn vị mình, đồng thời thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý.

thanh hoa ban hanh quy che phoi hop theo doi xu ly thong tin xau doc tren khong gian mang
Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa

Về trách nhiệm phối hợp, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa sẽ là đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện công tác phối hợp rà soát, theo dõi, xử lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên không gian mạng (Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ theo dõi, xử lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên không gian mạng; Tổ chức theo dõi, tiếp nhận, tổng hợp thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên không gian mạng có liên quan đến tỉnh; Triển khai các phương thức phối hợp để kiểm tra, xác minh, thẩm định thông tin vi phạm).

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, chính quyền các cấp chủ động, kịp thời thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu khống lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh trên không gian mạng; định hướng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đăng tải thông tin trên không gian mạng, kiên quyết xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức người làm báo…

Được biết, Quy chế phối hợp theo dõi xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng được UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành trên cơ sở tham mưu của Sở Thông tin và Truyền thông. Thanh Hóa là một trong các tỉnh đi đầu ban hành Quy chế phối hợp theo dõi xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Đức Thiện

  • Xin chờ trong giây lát...