Bài 2:

Thẩm phán Phạm Thị Hoàng Phúc sử dụng bản vẽ hoàn công giả để ban hành bản án?

Cập nhật: 13:00 | 23/10/2020
Tài liệu chứng cứ cho thấy (bút lục 05) bản vẽ hoàn công năm 2010 là bản vẽ hoàn công giả. Bản vẽ hoàn công thật chính là bản vẽ hoàn công 12/2015 (bút lục 09) có chữ ký đóng dấu xác nhận của đại diện chủ đầu  tư  là ông Hà Phú Bình – Phó Giám đốc BQLDA quận Đống Đa. Vậy tại sao Thẩm phán Phạm Thị Hoàng Phúc sử dụng bản vẽ hoàn công năm 2010 để ban hành bản án 41/2019/HC-ST?.    
tham phan pham thi hoang phuc su dung ban ve hoan cong gia de ban hanh ban an

Thực hiện quyết định số 573/QĐ – UBND ngày 4/9/2008 của UBND thành phố Hà Nội về việc thu hồi 12.347m2 đất để thực hiện dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ”: Ngày 01/10/2008, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên địa chính Hà Nội đã tiến hành bàn giao mốc giới ngoài hiện trường cho UBND quận Đống Đa để thực hiện GPMB; Khi thực hiện xong GPMB thu hồi diện tích đất nói trên phải liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức bàn giao mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa; Việc xây dựng công trình chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao mốc giới chính thức trên bản đồ và ngoài thực địa giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và UBND quận Đống Đa. Với tư cách là chủ đầu tư dự án, UBND quận Đống Đa đã thực hiện đầy đủ mọi quy định, trách nhiệm theo đúng quyết định 573/QĐ - UBND ngày 4/9/2008 của UBND thành phố Hà Nội và đã tiến hành thi công xây dựng công trình theo thiết kế đã được phê duyệt. Nhưng Ban QLDA quận Đống Đa không thực hiện xây dựng làm đường giao thông tại nút giao Nam Đồng - Xã Đàn theo đúng thiết kế đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ông Trịnh Hữu Tuấn Giám đốc Ban QLDA và một số cán bộ Quận Đống Đa vẫn lập các biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong toàn bộ phần xây lắp công trình dự án. Lập hồ sơ, bản vẽ hoàn công tháng 12/2015 (bút lục 09) đã hoàn thành toàn bộ phần xây lắp công trình dự án cống hóa mương như đã được phê duyệt (mặc dù thực tế Ban QLDA không thi công làm đường đoạn nút giao Nam Đồng – Xã Đàn, vị trí tại số nhà 163 Xã Đàn).

Ngày 16/12/2015, Ban QLDA lập hồ sơ quyết toán toàn bộ phần xây lắp dự án là: 26.340.781.000đ (Trong đó bao gồm cả phần giá trị công trình không thi công xây dựng làm đường nút giao Nam Đồng – Xã Đàn) trình Sở Tài chính Hà Nội phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Ngày 8/10/2016 Sở Tài Chính đã ban hành quyết định số 4804/QĐ – STC phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, trong đó mục chi phí đầu tư xây lắp giá trị quyết toán được phê duyệt như ban QLDA đề nghị là: 26.340.781.000đ (Giá trị phê duyệt 26.340.781.000đ này, đã bao gồm cả phần giá trị công trình không thi công xây dựng nút giao thông Nam Đồng – Xã Đàn).

tham phan pham thi hoang phuc su dung ban ve hoan cong gia de ban hanh ban an

Ngày 04/4/2019 tại trụ sở UBND quận Đống Đa tiến hành kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ vụ án hành chính thụ lý số 286/2018/TLST – HC ngày 16/8/2018, ông Nguyễn Hoàng Giáp – Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện đã giao nộp bản vẽ hoàn công năm 2010 (các trang bản vẽ hoàn công 2010 không có chữ ký con dấu xác nhận của chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật) và tại trang 3 của bản vẽ hoàn công 2010 có vết mực viết tay tự ghi: Diện tích hè chưa thi công do chưa GPMB (bút lục 05). Ngày 15/5/2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 286/2018/TLST – HC. Tại phiên tòa đại diện người khởi kiện ông Lê Ngọc Hùng tố cáo bản vẽ hoàn công 2010 (bút lục 05) mà UBND quận Đống Đa giao nộp cho Tòa án là bản hoàn công giả. Bản vẽ hoàn công mà UBND quận giao nộp cho Sở Tài chính để phê duyệt quyết toán là bản vẽ hoàn công 12/2015 (bút lục 09). Do đó để làm rõ đề nghị Tòa án thu thập bản vẽ hoàn công 12/2015 có chữ ký đóng dấu xác nhận của đại diện chủ đầu tư dự án là Phó Giám đốc BQLDA Hà Phú Bình và hiện đang được lưu giữ tại Sở Tài chính Hà Nội (trang 3 bản án số 41/2019/HC – ST). Thẩm phán Phạm Thị Hoàng Phúc chủ tọa phiên tòa kết luận: Bản vẽ hoàn công 2010 được thi công từ năm 2010 đến tháng 12/2015 cơ bản hoàn thành. Tờ bản vẽ hoàn công 12/2015 (bút lục 09) mà phía người khởi kiện sao chụp được xuất trình trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa là bảo sao chụp trang thứ 2 của bản vẽ hoàn công 2010 mà người bị kiện đã xuất trình bản gốc để Tòa án đối chiếu và giao nộp bản phô tô, nên yêu cầu của phía người khởi kiện về việc tạm ngừng phiên tòa để thu thập bản vẽ hoàn công của dự án tại Sở Tài chính là không cần thiết, nên không được chấp nhận (trang 10, 11 bản án số 41/2019/HC – ST).

tham phan pham thi hoang phuc su dung ban ve hoan cong gia de ban hanh ban an

Bằng chứng chứng minh bản vẽ hoàn công 2010 (bút lục 05) là bản vẽ hoàn công giả:

Hoàn công hay còn gọi là hoàn công xây dựng là việc hoàn thành công trình, là một thủ tục hành chính trong hoạt động xây dựng nhằm xác nhận sự kiện các chủ đầu tư, nhà thầu thi công đã hoàn thành công trình xây dựng sau khi được cấp giấy phép xây dựng và đã thực hiện xong việc thi công có nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng. Nhà thầu thi công phải có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công và bản vẽ hoàn công phải có chữ ký đóng dấu xác nhận của chủ đầu tư dự án.

Ngày 07/6/2012 căn cứ vào kết quả thẩm định số 33/TĐ – BQLDA ngày 8/6/2011 và số 51TTĐ – BQLDA ngày 27/9/2011 của Ban quản lý dự án quận Đống Đa và kết quả thẩm định, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công – dự toán bổ sung dự án cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến Sông Lừ. Căn cứ vào văn bản số 4103/ UBND – KHĐT ngày 30/5/2012 của UBND thành phố ủy quyền phê duyệt điều chỉnh dự án cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ Cống Chẹm đến Sông Lừ. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội mới ban hành quyết định số 102/QĐ – KH – ĐT phê duyệt điều chỉnh dự án trong đó tại Điều 1 của Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 38.980.000.000đ lên 72.250.600.000đ và điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án là quý 4 năm 2012. Ngày 01/12/2014 UBND quận Đống Đa mới ký quyết định số 9234/QĐ – UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung TDT công trình và tại bản vẽ hoàn công do Tổng Công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị lập tháng 12 năm 2015 (lút lục 09) đại diện chủ đầu tư là ông Hà Phú Bình – Phó Giám đốc Ban QLDA quận Đống Đa ký xác nhận công trình hoàn công tháng 12/2015.

Từ các tài liệu chứng cứ trên có đầy đủ căn cứ vững chắc khẳng định (bút lục 05) bản vẽ hoàn công năm 2010 là bản vẽ hoàn công giả. Bản vẽ hoàn công thật chính là bản vẽ hoàn công 12/2015 (bút lục 09) có chữ ký đóng dấu xác nhận của đại diện chủ đầu tư là ông Hà Phú Bình – Phó Giám đốc BQLDA quận Đống Đa. Còn kết luận của Thẩm phán Phạm Thị Hoàng Phúc tại phiên tòa: Bản vẽ hoàn công 2010 được thi công từ năm 2010 đến tháng 12/2015 cơ bản hoàn thành. Tờ bản vẽ hoàn công 12/2015 (bút lục 09) mà phía người khởi kiện sao chụp được xuất trình trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa là bảo sao chụp trang thứ 2 của bản vẽ hoàn công 2010 là kết luận sai sự thật, ngụy tạo, mục đích nhằm che dấu cho ông Trịnh Hữu Tuấn Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa và một số cán bộ quận Đống Đa đã tham ô tài sản tiền ngân sách xây dựng làm đường dự án “Cống hóa mương và xây dựng tuyến đường từ cống Chẹm đến sông Lừ”?.

Còn tiếp...

  • Xin chờ trong giây lát...