Thái Nguyên công bố Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2018 - 2020

Cập nhật: 16:13 | 30/01/2019
Vừa qua, tại TP Thái Nguyên, Sở Xây dựng Thái Nguyên đã tổ chức Lễ công bố Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2035.  
thai nguyen cong bo chuong trinh phat trien do thi giai doan 2018 2020
Ảnh NTV

Trước đó, ngày 28/12/2018 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 4109/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2035.

Theo đó, trong giai đoạn 2018 - 2020 hệ thống đô thị toàn tỉnh Thái Nguyên phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo chất lượng phù hợp với loại đô thị và cấp quản lý hành chính đô thị. Tổng số đô thị toàn tỉnh đạt 17 đô thị, trong đó loại I, II là 1 đô thị, loại IV là 4 đô thị và loại V là 10 đô thị với tỷ lệ đô thị hóa đạt 36%.

Cụ thể: Đối với các đô thị đã đạt điểm theo tiêu chuẩn quy định thì đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị theo hướng hoàn thiện các chỉ tiêu để đạt điểm tối đa theo tiêu chuẩn quy định. Đối với các đô thị chưa đạt điểm theo tiêu chuẩn quy định thì đầu tư xây dựng để cơ bản hoàn thiện và vượt các chỉ tiêu của đô thị theo quy định, gồm: Diện tích nhà ở bình quân đạt 28m2/người; tỷ lệ nhà kiên cố đạt 85%; tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đô thị tại đô thị loại I và loại II đạt 16% trở lên; đô thị loại II đến loại V đạt từ 11% trở lên; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng tại đô thị loại I đạt 20% trở lên, đô thị loại II và loại III đạt 10% trở lên, đô thị loại IV và V đạt từ 2% trở lên;

Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch, hợp vệ sinh tại các đô thị từ loại I đến loại IV đạt 90%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 120 lít/người/ngày,đêm; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt của đô thị, khu công nghiệp được thu gom và xử lý đạt 90%, 100% chất thải y tế, chất thải nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường; tỷ lệ chiếu sáng đường phố chính và khu nhà ở, ngõ xóm tại các đô thị loại I và loại II đạt 100%, các đô thị loại II đến loại V đạt 90% đường phố chính và 85% đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng.

thai nguyen cong bo chuong trinh phat trien do thi giai doan 2018 2020
Một góc Thành phố Thái Nguyên

Bên cạnh đó, đất cây xanh đô thị đối với loại I và loại II đạt 10m2/người, đô thị loại III và loại IV đạt 7m2/người, đô thị loại V đạt 3m2/người; đất cây xanh công cộng khu vực nội thị cho các đô thị đạt 4 - 6m2/người…

Theo định hướng: Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thái Nguyên sẽ có 18 đô thị với 1 đô thị loại I, 1 đô thị loại II, 1 đô thị loại III, 5 đô thị loại IV, 10 đô thị loại V và tỷ lệ đô thị hóa đạt 40,5%.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Thái Nguyên sẽ duy trì 18 đô thị với 1 đô thị loại I, nâng cấp 1 đô thị loại III thành 2 đô thị loại II, 5 đô thị loại IV, 10 đô thị loại V và tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%.

Trong giai đoạn 2031 - 2035, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục duy trì 18 đô thị với 1 đô thị loại I, 2 đô thị loại II, 10 đô thị loại IV, 5 đô thị loại V và tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%.

Tính đến hết năm 2017, tỉnh Thái Nguyên có 12 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại I là TP Thái Nguyên, 1 đô thị loại III là TP Sông Công, 1 đô thị loại IV là thị xã Phổ Yên và 9 đô thị loại V là: Thị trấn Hương Sơn (huyện Phú Bình), thị trấn Đu, thị trấn Giang Tiên (huyện Phú Lương), thị trấn Trại Cau, thị trấn Sông Cầu (huyện Đồng Hỷ), thị trấn Hùng Sơn, thị trấn Quân Chu (huyện Đại Từ), thị trấn Chợ Chu (huyện Định Hóa), thị trấn Đình Cả (huyện Võ Nhai).

Theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2035, 6 đô thị sẽ được xúc tiến thành lập gồm: Đô thị Hóa Thượng (huyện Đồng Hỷ); đô thị Yên Lãng, đô thị Cù Vân (huyện Đại Từ); đô thị Trung Hội (huyện Định Hóa); đô thị La Hiên (huyện Đồng Hỷ); đô thị Quang Sơn (huyện Võ Nhai) và đô thị Điềm Thụy (huyện Phú Bình).

NTV

  • Xin chờ trong giây lát...