Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2019

Cập nhật: 16:26 | 01/10/2019
Sáng 1.10 Công đoàn viên chức tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2019 cho đại diện các công đoàn cơ sở trực thuộc.  
Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn một số nội dung: Sự phối hợp giữa Ban chấp hành Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hướng dẫn Công đoàn với việc tổ chức hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 9.11.2016 của Chính phủ.

Qua lớp tập huấn, giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở nắm rõ về các nội dung hoạt động, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, làm việc có năng suất, chất lượng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân; đảm bảo phát huy chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của tổ chức Công đoàn.

Tin, ảnh : Nguyễn Thị Dịu

  • Xin chờ trong giây lát...