Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX:

Tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm và sự lựa chọn phương án

Cập nhật: 08:00 | 12/09/2020
Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đưa ra một số phương án tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm. Vậy tỉnh Thanh Hóa sẽ chọn phương án nào?

Khi đề cập đến chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm, Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đưa ra 03 phương án để lựa chọn.

Phương án 1 (phương án cao), theo phương án này, tăng trưởng GRDP bình quân trên địa bàn tỉnh thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025 đạt 11% trở lên và GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 5.200 USD.

Theo đánh giá, phương án này được tính toán dựa trên nhiều yếu tố như: Trong lĩnh vực công nghiệp, Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định, công suất đạt 95% trở lên (đạt 7,6 triệu tấn sản phẩm trở lên); các cơ sở công nghiệp hiện có duy trì sản xuất và mở rộng hoạt động, nâng cao công suất, sản lượng; các dự án công nghiệp đang triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ theo kế hoạch; thu hút thêm một số dự án công nghiệp quy mô lớn và được triển khai thực hiện, có sản phẩm trong giai đoạn 2021 - 2025, đóng góp khoảng 25,5% tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025. Các ngành dịch vụ phát triển trong điều kiện thuận lợi; các dự án trong lĩnh vực dịch vụ (du lịch, vận tải, cảng biển, đô thị...) được triển khai thực hiện bảo đảm kế hoạch. Ngành nông nghiệp không gặp thiên tai, dịch bệnh lớn; các dự án lớn trong lĩnh vực nông nghiệp được triển khai nhanh, phát huy hiệu quả.

tang truong grdp binh quan hang nam va su lua chon phuong an
Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra đều đạt và đạt vượt mức

Phương án 2 (phương án khá). Thwo phương án này, tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 10% trở lên và GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 5.000 USD.

Phương án này được tính toán dựa trên một số yếu tố như: Trong lĩnh vực công nghiệp, Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định, công suất đạt 90% - 95% (đạt 7,4 triệu tấn sản phẩm); các cơ sở công nghiệp hiện có duy trì sản xuất và mở rộng hoạt động, nâng cao công suất, sản lượng; các dự án công nghiệp đang triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ theo kế hoạch; thu hút thêm một số dự án công nghiệp quy mô lớn và được triển khai thực hiện, có sản phẩm trong giai đoạn 2021 - 2025, đóng góp khoảng 22% tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025. Các ngành dịch vụ phát triển tương đối thuận lợi; các dự án trong lĩnh vực dịch vụ (du lịch, vận tải, cảng biển, đô thị...) được triển khai thực hiện bảo đảm kế hoạch. Ngành nông nghiệp không gặp thiên tai, dịch bệnh lớn; các dự án lớn trong lĩnh vực nông nghiệp triển khai bảo đảm kế hoạch.

Phương án 3 (phương án trung bình), theo phương án này, tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 9% trở lên và GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 4.750 USD.

Phương án này được tính toán dựa trên một số cơ sở như: Trong lĩnh vực công nghiệp, Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động ổn định, công suất tối đa đạt 90% (đạt 7,2 triệu tấn sản phẩm); các cơ sở công nghiệp hiện có duy trì sản xuất và mở rộng hoạt động, nâng cao công suất, sản lượng; các dự án công nghiệp đang triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ theo kế hoạch; thu hút thêm một số dự án công nghiệp quy mô lớn và được triển khai thực hiện, có sản phẩm trong giai đoạn 2021 - 2025, đóng góp khoảng 18% tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2025. Các ngành dịch vụ có bước phát triển; các dự án trong lĩnh vực dịch vụ (du lịch, vận tải, cảng biển, đô thị...) được triển khai thực hiện bảo đảm kế hoạch. Ngành nông nghiệp không gặp thiên tai, dịch bệnh lớn; các dự án lớn trong lĩnh vực nông nghiệp cơ bản bảo đảm theo kế hoạch.

tang truong grdp binh quan hang nam va su lua chon phuong an
Giai đoạn 2016 đến nay, t ỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 1.122 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 80 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký 110.000 tỷ đồng và 3,85 tỷ USD, tăng 38% so với giai đoạn 2011 - 2015.

Trên cơ sở đánh giá các nguồn lực, căn cứ vào điều kiện khách quan, chủ quan, Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề xuất lựa chọn phương án 2 (phương án khá). Sở dĩ chọn phương án 2 vì phương án này vừa đảm bảo tính phấn đấu và tính khả thi trong quá trình thực hiện. Câu hỏi đặt ra là: Nếu lựa chọn phương án 2 thì các chỉ tiêu đưa ra sẽ như thế nào?

Để trả lời cho câu hỏi trên, Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đưa ra các chỉ tiêu cụ thể trên nhiều lĩnh vực.

Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 10% trở lên; Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP năm 2025: Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 6%; công nghiệp - xây dựng chiếm 53,5%, dịch vụ chiếm 31%, thuế sản phẩm chiếm 9,5%; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.000 USD trở lên; Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 650 nghìn tỷ đồng trở lên; Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 8 tỷ USD; Sản lượng lương thực hàng năm ổn định ở mức 1,5 triệu tấn; Số doanh nghiệp thành lập mới 5 năm đạt 15.000 doanh nghiệp; Tỷ lệ đô thị hóa năm 2025 đạt 40% trở lên; Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025 tăng thêm 32.000 ha; Đến hết năm 2025 có 17 huyện, thị xã, thành phố, 88% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 8% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bình quân toàn tỉnh đạt 18,6 tiêu chí/xã; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân hàng năm tăng 8%.

tang truong grdp binh quan hang nam va su lua chon phuong an
Du lịch dự kiến sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới

Về văn hóa - xã hội: Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm dưới 1%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm theo tiêu chí mới của giai đoạn 2021 - 2025 từ 1,5% trở lên; Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 75%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%; Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đến năm 2025 dưới 30%; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế năm 2025 đạt trên 95%; Số bác sĩ trên/1 vạn dân năm 2025 đạt 13 bác sĩ; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến năm 2025 đạt 81%; Đến năm 2025 có 100% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm; 20% trở lên xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu năm 2025 đạt 20% trở lên.

Về môi trường: Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 đạt 54%; Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh năm 2025 đạt 98,5%, trong đó có 65% dân số nông thôn sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đến năm 2025 đạt 90%.

Về an ninh trật tự: Hàng năm có 80% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Hàng năm kết nạp 3.000 đảng viên mới trở lên; Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 80% trở lên.

Đánh giá về sự lựa chọn phương án và các chỉ tiêu đưa ra để thực hiện trong nhiệm kỳ tới, trong nhiều cuộc họp lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo báo cáo chính trị, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận định, với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đặc biệt là sự quan tâm của Bộ Chính trị khi bàn hành riêng cho Thanh Hóa Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhất định tỉnh Thanh Hóa sẽ đạt và đạt vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Thiên Vân

  • Xin chờ trong giây lát...