Tăng lương từ 1/1/2020 cho một số đối tượng

Cập nhật: 12:03 | 26/12/2019
3 chính sách mới về tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ có hiệu lực từ 1/1/2020 là tăng lương tối thiểu vùng, xếp lương các ngạch công chức ngành ngân hàng, kế toán.

ST

  • Xin chờ trong giây lát...