• thanh hoa 02 so tranh nhau tham dinh mot du an
    14:00 | 11/09/2019
    Cho rằng Sở Tài chính đang làm thay phần việc của mình, bất chấp Thông báo Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Thanh Hóa đã từ chối ban hành văn bản tham vấn ý kiến chấp thuận c