• doc tho han vu linh
    08:44 | 30/03/2019
    Anh không phải là nhà thơ chuyên nghiệp, không phải nhạc sỹ chuyên nghiệp, anh là nhà xã hội học, giảng viên môn xã hội học nhưng thơ và nhạc của anh đều có nét khá riêng. Hôm nay tôi xin nói một chút về thơ anh.