• chung mot niem vui hoa binh thong nhat
    06:27 | 27/04/2019
    Hoàng Thiềng từng là chiến sỹ trưởng thành lên cán bộ đại đội ở sư đoàn Sao vàng anh hùng. Anh từng công tác với ở Quân khu I trong những ngày chiến tranh biên giới. Hiện anh làm báo, viết văn ở TP Hoa phượng đỏ. Tầm nhìn trân trọng giới thiệu ghi chép của anh về những ngày tháng 4/1975.