• ba mang bau va du an cua doanh nhan pham thanh hai
    06:42 | 25/04/2019
    Có những doanh nhân Việt Nam đang đối mặt với những chuyện hết sức vô lý, đặc biệt là một nền tư pháp chưa hoàn chỉnh, trách nhiệm của người thực thi pháp luật co giãn như cao su đã vô tình hoặc cố ý đẩy doanh nghiệp vào bờ vực phá sản. Câu chuyện LS Lê Xuân Thức kể tưởng chỉ tào lao nhưng nó đúng với trường hợp doanh nhân Phạm Thanh Hải.
  • nang cao hieu qua hoat dong giam dinh tu phap
    13:21 | 07/03/2018
    Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Đề án là tiếp tục hoàn thiện tổ chức giám định tư pháp; nâng cao chất lượng người giám định tư pháp; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định.