• truong vinh ky ngoi nha co be the trong lang bao chi viet nam phan ii
    06:00 | 14/06/2019
    Trương Vĩnh Ký sống chủ yếu vào nửa cuối thế kỷ XIX và mất đã hơn 100 năm nay. Thời đại của ông là quãng thời gian mà nhân dân Việt Nam phải sống dưới triều đại hủ bại, suy tàn của phong kiến nhà Nguyễn trong lúc thực dân Pháp bắt đầu xâm chiếm nước ta và đặt nước ta dưới chế độ thuộc địa.  
  • truong vinh ky ngoi nha co be the trong lang bao chi viet nam phan i
    08:27 | 13/06/2019
    Cho đến tận bây giờ, sau hơn một thế kỷ trôi qua, sự đánh giá về ông vẫn chưa thật công bằng và sòng phẳng. Dù sao ông vẫn là con người của lịch sử. Sự đóng góp của ông trước hết là tiếp nhận và phổ cập chữ quốc ngữ - thứ chữ chúng ta đang dùng hiện nay. Sau nữa, bằng thứ chữ tiện dụng này, ông dùng làm báo, làm văn, khảo cứu, dịch thuật… tóm lại là dùng nó làm phương tiện mở mang dân trí, canh tân đất nước.