• hoa ky se khong de trung quoc lam mua lam gio tai bien dong
    09:04 | 09/07/2020
    Từ ngày 1/7-5/7/2020, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đồng thời tiến hành tập trận trên cả Biển Hoa Nam (Biển Đông), Biển Hoa Đông và Hoàng Hải. Cũng trong thời gian này, ngày 4/7, Hoa Kỳ cũng tổ chức tập trận tại biển Đông. Báo điện tử Tầm Nhìn