• tan chu tich ubnd thanh pho thanh hoa la ai
    15:38 | 09/03/2020
    Sáng 9/3/2020, HĐND thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) bầu Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.