• ky 2 nhung bat cap tai du an khu dan cu phu nhan nghia
    11:18 | 19/12/2019
    Dự án Khu dân cư Phú Nhân Nghĩa được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4252/QĐ-UBND ngày 04/11/2015. Mục tiêu của Dự án này là tổ chức không gian quy hoạch khu dân cư, trung tâm thể dục thể thao, trường mầm non kết nối không gian với các khu chức năng khác đảm bảo phù hợp với tổng thể chung.