• bien dong the tran long dan
    06:49 | 02/10/2019
    Theo các chuyên gia về pháp lý quốc tế, hơn ba tháng qua, việc nhóm tàu Hải Dương-8 mấy lần vào ra khu vực Bãi Tư Chính rồi quay về đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, thực chất đó là sự “nâng cấp” xâm lấn. Đó là từ vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán ở vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), thềm lục địa (CS) của Việt Nam, lên vi phạm chủ quyền ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Nếu cho rằng nhóm tàu này khi đã rút ra khỏi vùng EEZ là không còn vi phạm các quyền hợp pháp của Việt Nam, thì đấy là sai lầm nguy hiểm, nếu không muốn nói là thiếu trách nhiệm trong việc xây dựng “thế trận lòng dân” của đất nước  
  • mau than 1968 va bai hoc nguyen gia tri ve the tran long dan
    09:54 | 20/12/2017
    Đó là giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi tình huống cách mạng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.