• ranh gioi
    10:43 | 12/10/2019
    Trong cuộc sống hiện đại, ranh giới giữa đúng sai, thật giả đôi khi rất mong manh, khó nhận biết phân biệt. Hãy cùng ông Phiếm và ông Đàm bàn về chủ đề này.  
  • chet la thoat het
    22:03 | 19/07/2019
    Hiện nay có một số quan điểm cho rằng chết là hết, chết là thoát tội, thoát luôn cả trách nhiệm dân sự