• vinh phuc don 61 trieu luot khach du lich
    11:39 | 31/12/2019
    Liên tiếp trong những năm gần đây, du khách đến với Vĩnh Phúc không ngừng tăng nhanh. Nếu như năm 2016, Vĩnh Phúc đón 3,8 triệu lượt khách, trong đó có 28 nghìn lượt khách quốc tế thì đến năm 2018, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu về du lịch đều hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra.