• ho o so thu nhiem covid 19
    23:45 | 09/04/2020
    Một sở thú ở Mỹ phát hiện hổ và sư tử bị sốt và ho khán sau khi một nhân viên chăm sóc thú ở đây đã dương tính với covid 19