• ap dung phuong thuc dieu hanh bay moi tai san bay tan son nhat
    12:39 | 11/10/2019
    Từ 7 giờ sáng 10/10/2019, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chính thức triển khai áp dụng hệ thống phương thức bay mới sử dụng tính năng dẫn đường RNAV 1 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Phương thức này sẽ giúp tăng lưu lượng thông qua lên tới 54 chuyến bay/giờ.