• khai thac cat tran lan o vinh phuc song sat lo vi viec no viec kia
    08:40 | 19/06/2017
    Như báo Tầm nhìn đã phản ánh hàng loạt những hệ lụy trong việc UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép tràn lan trên dòng sông Lô nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung. Tuy nhiên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, những cơ quan có trách nhiệm ở địa phương này vẫn tỏ ra vô can trước sự hoành hành của “cát tặc”.