• thoi xau cua nguoi viet qua bao chi the ky truoc
    15:22 | 11/02/2019
    Hóa ra, từ lâu lắm rồi báo chí nước ta đã đề cập những vấn đề này vậy mà bây giờ chúng ta vẫn đang trần mình ra giải quyết. Mới hay, chỉ ra được yếu kém của chính mình để khắc phục cũng không phải dễ.