• phe duyet de an truc lien thong van ban quoc gia
    08:15 | 06/08/2019
    Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa phê duyệt Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia.
  • veam khi quyen luc nhom loi ich lan at vai tro lanh dao cua dang
    16:41 | 09/04/2019
    Là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Công thương (BCT), Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Nông nghiệp Việt Nam (Veam), ông Trần Ngọc Hà bất ngờ bị miễn nhiệm chức vụ mà không thông qua tổ chức cơ sở Đảng và một loạt các quyết định bổ nhiệm nhân sự bất thường tại Veam bất chấp nghị quyết của Đảng ủy Veam cho thấy Quyền lực của nhóm lợi ích tại đây đã lấn át vai trò lãnh đạo của Đảng