• hoang van thu nguoi con uu tu cua xu lang phan ii
  06:00 | 01/11/2019
  Tháng 11 năm 1940, tại Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VII diễn ra tại Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, ông cùng Trường Chinh và Hoàng Quốc Việt được bầu là Uỷ viên thường vụ Trung ương Đảng, Trường Chinh được giao giữ trọng trách quyền Tổng Bí thư.  
 • hoang van thu nguoi con uu tu cua xu lang phan i
  06:30 | 31/10/2019
  Hoàng Văn Thụ, người con của xứ Lạng từ lâu đã không còn xa lạ với chúng ta. Ông là một trong những chiến sĩ cộng sản kiên cường tiêu biểu của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.  
 • nhung bai hoc lon tu nha cach mang nha bao truong chinh phan ii
  06:00 | 17/06/2019
  Đầu năm 1942, đồng chí Trường Chinh quyết định lập ra tờ báo Cứu quốc làm cơ quan cổ động trung ương của Việt Minh. Tiếp theo, tháng 10.1942 đồng chí lại lập ra tờ báo Cờ giải phóng làm cơ quan ngôn luận trung ương của Đảng, đồng thời cho xuất bản Tạp chí Cộng sản làm diễn đàn chính trị tư tưởng của Đảng.  
 • nhung bai hoc lon tu nha cach mang nha bao truong chinh phan i
  06:32 | 16/06/2019
  Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc nhiều cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng vừa là những nhà tư tưởng, nhà lý luận chính trị xuất sắc vừa là những nhà tổ chức báo chí và nhà báo tài ba.